Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (X. 24.) önkormányzati rendelete indokolása

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2015. október 1. napja óta tartós helyettesítéssel ellátott, betöltetlen házi gyermekorvosi körzet megszüntetése vált indokolttá, tekintve, hogy annak betöltésére tett valamennyi kísérlet sikertelennek bizonyult. Jelen módosító rendelet elfogadásával a megszüntetett körzethez tartozó ellátási terület felosztásra kerül a többi házi gyermekorvosi körzet között.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 0-14 korú gyermeklakosság területi beosztására utal.

A 2. §-hoz

A melléklet a házi gyermekorvosi körzetek területi meghatározását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A melléklet a kerületben területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi tevékenységet végző szolgáltatókkal kötendő ellátási szerződés mintáját tartalmazza, melyben jelen módosítással szám szerint is rögzítésre kerül az ellátott körzet.

A 4. §-hoz

A melléklet a kerületben területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi tevékenységet végző szolgáltatókkal kötendő használati szerződés mintáját tartalmazza, melyben jelen módosítással szám szerint is rögzítésre kerül az ellátott körzet.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére