Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi adórendeleteinek módosításáról

Általános indokolás

Építményadó tekintetében a rendeletben meghatározott általános adómérték módosításra kerül a Htv. 6. § c) pontjában meghatározottak értelmében. A Htv. 2017. január 1-jétől hatályos 7. § g) pontja alapján újabb, a magánszemélyeket érintő alacsonyabb adómérték kerül bevezetésre az adóteher differenciálása érdekében, továbbá a helyi sajátosságokra tekintettel kibővül az adókedvezmények köre.

Idegenforgalmi adó tekintetében módosításra kerül a mentességeket tartalmazó, adóbeszedésre kötelezettek által használt melléklet az új mentességi kategóriák miatt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosításra és kiegészítésre kerül az építményadó mértéke a Htv.-ben meghatározottakkal összhangban.

A 2-3. §-hoz

Jogszabályi hivatkozások pontosítását tartalmazzák a szakaszok.

A 4. §-hoz

Az adózók által igénybe vehető építményadó kedvezmények köre kibővül, ennek feltételeit és az igazolás módját, szabályait tartalmazza a módosítás.

Az 5-7. §-hoz

Hivatkozások pontosítása.

A 8. §-hoz

A Htv. változása miatti új mentességi feltétel az idegenforgalmi adóban.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére