Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

A rendeletmódosítással lehetőség nyílik magasabb komfortfokozatú, több éve üresen álló lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakásbővítés céljára történő elidegenítésére versenyeztetés mellőzésével is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A lakásbővítés céljából történő elidegenítés feltételeit határozza meg.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére