Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete indokolása

a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A módosítás a rendelet hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján az Önkormányzat által nyújtható támogatások egyes szabályainak megváltoztatásával lehetőséget teremt arra, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek szélesebb köre juthasson hozzá az egyes támogatásokhoz.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egyes ellátások megállapításához szükséges állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést szabályozza.

A 2. §-hoz

Az átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás megállapítására vonatkozó jogosultsági feltételeket szabályozza. A jövedelemhatár tekintetében a család a jövedelemszámítás alapja, így a jövedelemhatár megállapításakor az egyedül élő személy helyett az egyedül álló személy jövedelme az irányadó.

A 3. §-hoz

A beiskolázási települési támogatásra való jogosultak körét bővíti azon személyekkel, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága vagyoni helyzetre tekintettel került elutasításra.

A 4. §-hoz

A lakásfenntartási támogatás folyósítására vonatkozó szabályokat rögzíti.

Az 5. §-hoz

A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó szabályokat rögzíti.

A 6. §-hoz

A megállapítható támogatás legkisebb összegét határozza meg.

A 7. §-hoz

A támogatás folyósítására vonatkozó szabályokat, és a támogatás mértékének meghatározását tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az adós által kötendő együttműködési megállapodás tartalmi elemét rögzíti.

A 9. §-hoz

Az adós által kötendő együttműködési megállapodás tartalmi elemét rögzíti.

A 10. §-hoz

Az adós együttműködési kötelezettségének tartalmát határozza meg.

A 11. §-hoz

A támogatás mértékének megállapításakor figyelembe vehető támogatásokat szabályozza.

A 12. §-hoz

A jogosultság megállapításához szükséges együttműködés időtartamáról rendelkezik.

A 13. §-hoz

A jövedelempótló támogatásra való jogosultság megállapításának korlátját szabályozza.

A 14. §-hoz

A Szociálpolitikai Kerekasztalra vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

A 15. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére