Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete indokolása

a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 25/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet megalkotása óta eltelt időszakban a támogatások igénybevételének, a pályázati eljárás tapasztalatainak figyelembevételével, továbbá az iskolák működtetésével összefüggő feladatok átadása miatt vált indokolttá a rendelet felülvizsgálata.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az iskolák működtetésével összefüggő feladatokat átvette a tankerületi központ, továbbá a gépjárművezetés a XXI. században már alapkészségnek tekinthető, így a rendelet céljának pontosítása indokolt.

A 2. §-hoz

Az ECDL vizsga, valamint a tankönyvtámogatás kikerül a támogatási formák közül, ennek figyelembevételével módosult a rendelet személyi hatálya.

A 3. §-hoz

Az ECDL vizsga, valamint a tankönyvtámogatás kikerül a támogatási formák közül.

A 4. §-hoz

Az ECDL vizsga megszerzésének támogatása kikerül a támogatási formák közül, tekintettel arra, hogy nem érkezett kérelem az elmúlt időszakban, továbbá minimális költség befizetésével igényelhetnek bizonyítványt azok, akik a szaktárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek.

Az 5. §-hoz

A tankönyvhöz jutást a tanulók többsége számára az állam ingyenesen biztosítja az Nkt. 46. §-a, továbbá a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény rendelkezései alapján. Ezen túlmenően az önkormányzat beiskolázási települési támogatás formájában nyújt segítséget az arra rászorulóknak. A rendelet szerinti támogatásra az elmúlt időszakban nem érkezett kérelem, így e támogatási forma megszüntetése indokolt.

A 6. §-hoz

A kiemelkedő teljesítmény vizsgálatának szempontjait bővíti a rendelkezés.

A 7. §-hoz

A kiemelkedő teljesítmény vizsgálatának szempontjait bővíti a rendelkezés.

A 8. §-hoz

Tudományos tevékenység támogatásának elbírálásához az elmúlt időszak tapasztalatai alapján indokolt szakmai publikáció benyújtása.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére