Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény változásaira tekintettel szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tekintettel a közbeszerzési törvény változásaira és arra a tényre, hogy az EVIKVÁR Kft. végelszámolását követően már nincs az Önkormányzatnak közvetett tulajdonában gazdasági társaság, így okafogyottá vált a rendeletben a kizárólagos jogokra vonatkozó szabályozás.

A 2. §-hoz

A 2. számú melléklete hatályát veszti, mivel az ERVA Nonprofit Zrt. számára azon tevékenységek felsorolását tartalmazta, amelyre kizárólagos jog illette meg, ekként a melléklet okafogyottá vált.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére