Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Általános indokolás

A jelenleg hatályban lévő 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az elmúlt években számos módosításon esett át, így annak szövegezése nem minden esetben átlátható, ezért az új elemek beépítése - így a turisztikailag kiemelt terület kijelölése, ezzel együtt a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati bevételek várható növekedése, az eljárási határidők pontosabb meghatározása -, valamint a folyamatosan változó jogszabályi környezetnek, illetve a korszerűbb jogszabály szerkesztési szabályoknak való megfeleltetés érdekében javasolt egy teljesen új, az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályának meghatározása.

A 2. §-hoz

A rendelet alkalmazásához szükséges fogalmak magyarázata, illetve az értelmezést segítő meghatározások leírása.

A 3-6. §-hoz

A közterület-használati engedély iránti kérelmek elbírálására vonatkozó önkormányzati döntéshez tartozó hatáskörök részletes meghatározása.

A 7-8. §-hoz

A közterület-használat azon eseteinek pontos meghatározása, amelyekben a rendeltetéstől eltérő használathoz engedély szükséges.

A 9. §-hoz

A rendelet értelmezését segítendő a közterület-használati engedély köteles tevékenységek egyes eseteinek felsorolása.

A 10. §-hoz

A közterület-használati engedélyhez nem kötött használati módok részletes felsorolása.

A 11-12. §-hoz

Azon használati módok részletes felsorolása, amelyekre közterület-használati engedély nem adható.

A 13. §-hoz

A közterület-használati engedély jogosultjára vonatkozó általános rendelkezés.

A 14. §-hoz

A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás során alkalmazandó jogszabályról való általános rendelkezés.

A 15. §-hoz

Rendelkezik a közterület-használat díjfizetési kötelezettségéről, a díjak mértékéről, valamint megfizetésük módjáról.

A 16-17. §-hoz

A rendeletben meghatározatott közterület-használati engedélyhez kötött használathoz kapcsolódóan a személyi, illetve tárgyi díjmentességben vagy -kedvezményben részesülők körének meghatározása.

A 18. §-hoz

A közterület-használati engedély kiadására irányuló kérelem formai, és tartalmi követelményeinek részletes felsorolása.

A 19. §-hoz

A közterület-használati engedély formai, és tartalmi követelményeinek részletes felsorolása, valamint az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok meghatározása.

A 20. §-hoz

A közterület-használati engedély benyújtásának különös, az általános eljárási rendelkezésektől eltérő szabályainak meghatározása.

A 21-22. §-hoz

A közterület-használati engedély kiadása különös, az általános eljárási rendelkezésektől eltérő szabályainak meghatározása.

A 23-24. §-hoz

A vendéglátó előkert, terasz kialakítására, elhelyezésére, valamint közterület-használatra vonatkozó különös szabályok meghatározása.

A 25-28. §-hoz

A közterület-használat megszűnésére, szüneteltetésére, visszavonására vonatkozó különös szabályok meghatározása, valamint az ezzel érintett időszak használati díjának visszafizetéséről való rendelkezés.

A 29. §-hoz

A jogellenes közterület-használat tényállásának megállapítására, a jogellenes használat megszüntetésére, az eredeti állapot helyreállítására, illetve mindezek ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségek, szabályok meghatározása.

A 30. §-hoz

Egyes, e rendelet 2. mellékletében felsorolt közterületek nemdohányzó közterületté nyilvánításáról szóló rendelkezés.

A 31. §-hoz

A közterületen történő szeszesital fogyasztás általános tilalmáról, valamint az esetleges kivételek felsorolásáról szóló rendelkezés.

A 32. §-hoz

A mozgóképről szóló törvény felhatalmazása alapján egyes közterületek turisztikailag kiemelt közterületté történő minősítése.

A 33. §-hoz

A mozgóképről szóló törvény felhatalmazása alapján a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek meghatározása.

A 34. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.


  Vissza az oldal tetejére