Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével szükségessé vált a - többek között - közterület-használattal összefüggő jogsértő magatartás jogkövetkezményeit is tartalmazó, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet, illetve az abban található hivatkozások módosítása.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A jogszabály alkalmazását lehetővé tevő, más önkormányzati rendelkezés módosításával összefüggő jogszabályi hivatkozások módosítása.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére