Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete indokolása

a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozás megváltozására tekintettel a szolgáltatásra meghatározott térítési díjak módosítása szükséges aszerint, hogy külön meghatározásra kerül a házi segítségnyújtás keretében igénybe vehető személyi gondozás és szociális segítés térítési díja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szociális segítés térítési díjára vonatkozó rendelkezést tartalmaz a 80 év feletti, házi segítségnyújtást első alkalommal igénybe vevő személyek számára.

A 2. §-hoz

Az intézményi térítési díjakat tartalmazó mellékletet tartalmazza.

A 3. §-hoz

A személyi térítési díjakra vonatkozó mellékletet tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére