Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete indokolása

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának véleményeztetése a jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében körülírt Partnerekkel a Tkr. és jelen rendeletben foglaltak szerint történik. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a partnerségi egyeztetés folyamatának szabályozására a településeknek rendeletet kell alkotniuk.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi és személyi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A Partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A javaslatok, vélemények közlését, határidejét és nyilvántartásának rendjét tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, dokumentálásának, nyilvántartásának rendjét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket tartalmazza.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.


  Vissza az oldal tetejére