Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletét alkotta meg, azonban a VII. kerületi épület állomány tartószerkezetei és az infrastruktúra sorozatos avulásának következtében egyre több igény jelentkezik a felújítási munkák támogatására. A pályázati kiírások rugalmassá tétele érdekében vált szükségessé a rendelet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A pályázati kiírások céljának közérthetőbb, átfogó megfogalmazása.

2. §-hoz

A pályázatok kiírásának határidejét konkrét dátum helyett egy konkrét üléshez kötötten határozza meg.

3. §-hoz

(1) A támogatási összegek és formák a mindenkori pályázati kiírásokban kerülnek meghatározásra.

(2) A rendelet 2. §-ának módosítása indokolja a jogszabályhely megnevezésének változtatását.

(3) A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje nem egységes, konkrét napokban kerül meghatározásra minden egyes pályázat kapcsán, hanem a mindenkori pályázati kiírások szerinti határidők megtartásával kell eljárni.

(4) A rendelet 5. § (1) bekezdésének módosítása indokolja a hatályon kívül helyezést.

4. §-hoz

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felhatalmazása szerződésszegés esetén a szerződés egyoldalú felmondására.

5. §-hoz

A rendeletmódosítás hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére