Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződési ajánlatra vonatokozó rendelkezéseinek történő megfelelést szolgálja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rendelkezik az eladási ajánlat mellékleteként a vételár megfizetési módjáról szóló teljes bizonyító erejű magánokirat űrlapról, valamint az abban foglalt kötelezettségek elmulasztásának következményeiről, az eladási ajánlattól eltérő vételi nyilatkozat minősítéséről.

A 2. §-hoz

Rendelkezik a határozat módosítási kérelem esetén arról, hogy a módosítás elbírálásának időtartama nem számít bele az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőbe, ezen idő alatt az ajánlati kötöttség időtartama szünetel.

A 3. §-hoz

Az eladási ajánlatra benyújtandó iratok között a vételár megfizetési módjára tett nyilatkozatra előírja a teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratba foglalást.

A 4. §-hoz

Az elővásárlásra jogosult hiányos adatközlésének pótlására határidőt állapít meg.

Az 5. §-hoz

Rendelkezik arra az önkormányzat eladási ajánlatának lejárta, illetőleg a vételár vagy vételár rész megfizetésének elmulasztása esetén az új forgalmi értékbecslés költségviseléséről.

A 6. §-hoz

A rendelet-módosítás hatálybalépésének időpontját határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére