Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

61/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. rendelet

a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló, 14/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról * 


  Vissza az oldal tetejére