Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról * 

Budapest Főváros Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. * 

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjed.

Az étkezési térítési díj

2. § *  Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjat az intézménytípustól függően differenciáltan, a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján *  lép hatályba.

(2)  * 

Melléklet az 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A Fővárosi Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményekben a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:

Megnevezés Ft/fő/nap
Óvodai ellátás összesen:
Ebből: tízórai:
ebéd:
uzsonna:
290
45
200
45
Általános iskolai ellátás összesen:
Ebből: tízórai:
ebéd:
uzsonna:
375
75
225
75
Kollégiumok ellátás összesen
Ebből: reggeli:
ebéd:
vacsora:
640
140
260
240
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
vacsora:
830
115
75
290
85
265
Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
vacsora:
890
125
80
310
90
285
Szakközépiskolák (ebéd) 260
Szakiskolák (ebéd) 260
Gimnáziumok (ebéd) 260

  Vissza az oldal tetejére