A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Közlemény

az 1997-ben meghirdetett fővárosi önkormányzati céltámogatási pályázat eredményéről * 

A kerületi önkormányzatok által igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 45/1995. (IX. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1-2. §-a 1997-re nyújtott pályázatok közül

1. a Fővárosi Közgyűlés 1137/1997. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozata szerint az 1. számú mellékletben felsorolt beruházások 1997. évtől céltámogatásban részesülnek. A támogatás mértéke a vissza nem igényelhető ÁFÁ-val együttes teljes beruházási költség egyéb forrásokkal (pl. központi céltámogatással) csökkentett összege éves ütemének 50%-a;

2. a Fővárosi Közgyűlés 1138/1997. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozata szerint a 2. számú mellékletben felsorolt beruházások a pályázati anyag hiányossága, illetve központi céltámogatás el nem nyerése miatt nem részesülnek fővárosi céltámogatásban.

1997. évtől csatornaépítési céltámogatásra jogosultak

Sor- Kerü- Pályázat szerinti Jóváhagyott fővárosi céltámogatás összege, ezer Ft-ban
szám let létesítmény 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1. II. Pesthidegkút 15-ös vízgyűjtő 71 250 71 250
2. III. Csillaghegy 10 857 16 428 27 285
3. XIV. Szilas-menti főgyűjtő 53 236 53 236
4. XVII. Pesti úti tehermentesítő gyűjtő 44 867 44 867
5. XVII. Zrínyi u.-Szigetcsép u.-Pesti út 60 736 60 736 121 472
6. XXI. Festő utcai gyűjtő 3 647 249 3 896
7. XXII. Pannónia utca-Ostor utca 3 450 3 450
8. XXII. Baross Gábor telep 8 140 33 000 40 000 35 000 16 155 132 295
9. XXII. Völgy utca-Jókai utca 5 250 5 250
10. XXII. Baross utca 2 040 2 040
11. XXII. Jogar utca 615 615
12. XXII. Bozót utca 3 450 3 450
13. XXII. Park utca 3 840 3 840
14. XXIII. Szitás utca 3 673 3 673
Összesen: 275 051 110 413 40 000 35 000 16 155 476 619

1997. évben központi céltámogatásban nem részesülő önkormányzatok elutasított fővárosi céltámogatása

Sor- Kerü- Pályázat szerinti Jóváhagyott fővárosi céltámogatás összege, ezer Ft-ban
szám let létesítmény 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Feltételeknek megfelelő, de központi céltámogatási pályázaton elutasítva
1. XVIII. Kiss Ernő utca 1 049 1 049
2. XVIII. Pacsirta utca 704 704
3. XVIII. Wlassics utca 6 574 6 574
4. XVIII. Delfin utca 1 487 1 487
5. XVIII. Érsekújvár utca 2 313 2 313
6. XVIII. Dávid J. utca 808 808
7. XVIII. Forgaras utca 707 707
8. XVIII. Fáy utca 2 473 2 473
9. XVIII. Fedezék utca 2 762 2 762
10. XVIII. Földváry utca-Szemere utca 3 189 3 189
11. XVIII. Déva utca (Vízakna u.-Torockó u.) 1 190 1 190
12. XVIII. Vers utca 1 014 1 014
13. XVIII. Olt utca 607 607
14. XVIII. Dráva utca-Zente utca 2 046 2 046
15. XVIII. Gárdonyi utca 1 023 1 023
16. XVIII. Jókai utca 1 045 1 045
17. XVIII. Déva utca (Torockó u.-Vajda u.) 833 833
Központi céltámogatási pályázaton elutasítva:
18. X. Kovakő utca-Panka utca 1 262 1 262
19. XV. Kiss Ernő utca 9 888 9 888
20. XV. Nagy Sándor utca 7 293 7 293
21. XV. Vécsey K. utca 7 143 7 143
22. XV. Fazekas utca 6 964 6 964
23. XV. Mátyás utca 6 529 6 529
24. XV. Rákosmező köz-Zrínyi utca 2 156 2 156
25. XV. Rákosmező utca 2 051 2 051
26. XV. Cserba Elemér utca 11 791 11 791
27. XV. Toldy sor 3 968 3 968
28. XVIII. Dobozi utca 1 135 1 135
29. XVIII. Ráday utca 885 885
Központi céltámogatási pályázat visszavonva:
30. XVI. Vágás utca-Olló utca 4 500 4 500

  Vissza az oldal tetejére