A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

a Fővárosi Közgyűlés 1997. évi munkatervéről * 

Január 30.

1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 1997. évi megosztására.
Előadó: Atkári János
Költségvetési Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Jogi és Közigazgatási Bizottság
2. Javaslat a 2/1996. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 20/1992. (VII. 3.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének módosítására nevelési-oktatási intézmények étkezési nyersanyagnormájának megállapításáról.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
3. Az 1997. évi költségvetésben szereplő közlekedési beruházások cél- és engedélyokmányai (az 1996. novemberi előzetes jóváhagyás alapján)
- tömegközlekedés előnyben részesítése,
- Hungária krt.
= Salgótarjáni-Kőbányai
= Kőbányai-Üllői
- Andor utca
- Hídfelújítások
- Nagykörút-Margit körút átépítése a Világbanki villamosvágány felújítás (Podmaniczky út-Margit körút és Széna tér nyomvonalon)
- X. ker., Sírkert utcai aluljáró korszerűsítése
- Etele tér átépítése
Előadó: Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Tájékoztatóul:
Tájékoztató a Lágymányosi hídon közlekedő 103 jelzésű autóbusz tömegközlekedési tapasztalatairól.

Február 27.

1. Az egészségügyi gyermekotthonok térítési díjainak megállapítása.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Egészségügyi Ügyosztály
Megtárgyalja: Egészségügyi és Sport Bizottság,
Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
2. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást biztosító szakosított szociális intézmények térítési díjainak megállapítása (felülvizsgálata).
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Szociálpolitikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
3. Rendeletalkotás a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények körében működő gyermekek átmeneti otthonaiban (hetes gyermekotthonokban) és hajléktalanok átmeneti szállásain elhelyezettek intézményi térítési díjáról.
Előadó: dr. Schiffer János
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi, Oktatási Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésére.
Előadó: Atkári János
Költségvetési Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
5. Beszámoló a parlagfű elleni védekezés 1996. évi feladatainak teljesítéséről és az 1997. évi program.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
6. Javaslat a Dél-budai főgyűjtő-csatorna beruházása I. ütemének állami céltámogatásra történő benyújtására.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
7. A fővárosi színházaknál megvalósítandó számítógépes jegyértékesítési rendszer pályázati eredménye.
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
8. A Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jog felhasználása, illetőleg a várhatóan megüresedő lakások bérbeadásának szempontjai 1997. évre vonatkozóan.
Előadó: Vajda Pál
Lakás Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
9. A Fővárosi Vízművek Rt. privatizációja II. forduló érdemi döntése a kisebbségi részvényhányad értékesítéséről.
Előadó: Székely Gábor
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
10. A Fővárosi Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodása irányelvei a Közgyűlés bizottságai észrevételeinek átvezetésével.
Előadó: Vajda Pál
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
11. A 45/1995. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján a kerületi csatornaépítési pályázatok fővárosi céltámogatásának jóváhagyása.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Környezetvédelmi és Városrendezési Bizottság
Tájékoztatóul:
Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jog, illetve megüresedő lakások felhasználásáról.
Lakás Ügyosztály
Tájékoztató a Fővárosi Idegenforgalmi Alap pályázatok tapasztalatairól.
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

Március 27.

1. Javaslat Budapest szabályozási kerettervére.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
(Összhangban az új „építési” törvény elfogadásával.)
2. Javaslat Budapest építési keretszabályzatára. (BVSZ).
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
(Összhangban az új „építési” törvény elfogadásával.)
3. A Budapesti Turisztikai Hivatal alapító okiratának módosítása.
Előadó: dr. Schiffer János
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Közellátási, Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság
4. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésének teljesítéséről.
Előadó: Atkári János
Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
5. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 1996. évi pénzmaradványa jóváhagyására.
Előadó: Atkári János
Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
6. Összefoglaló jelentés a Fővárosi Önkormányzat fenntartása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 1996-ban lefolytatott pénzügyi és gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól.
Előadó: Atkári János
Költségvetési-Revizori Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
7. „Játszani is engedd...” program 1997. évi folytatása beruházási engedélyokirat elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
8. A 22/1994. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
9. Parkok, közterek, fasorok rekonstrukciója 1997. évi ütem engedélyokirat elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
10. Szökőkutak, ivókutak rekonstrukciója engedélyokirat elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
11. Saját kutas öntözőhálózati rekonstrukció engedélyokirat elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
12. Kis vízfolyások revitalizációja, engedélyokirat elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
13. Javaslat az 1997. évi költségvetésben jóváhagyásra került közlekedési beruházások beruházási céljaira:
- villamos járműfejlesztés,
- 5. sz. városi főforgalmi út II. ütem (Ecseri út-Határ út)
- Körvasútsori körgyűrű előkészítése
Előadó: Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
14. Rövid távú hulladéklerakó beruházási cél.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
15. A Mikroszkóp Színpad és a Kolibri Színház megszüntetése, közcélú tevékenységének 1997. július 1-jétől közhasznú társasági formában történő ellátása.
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
16. A Mikroszkóp Színpad és a Kolibri Színház Kht. létrehozása, ügyvezető igazgatójának és tisztségviselőinek megválasztása.
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
17. Tájékoztató a Fővárosi Pedagógiai Intézet 1994-1996. évi tevékenységéről.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
18. Javaslat a fővárosi és kerületi együttműködési megállapodás és a fővárosi közoktatási terv elfogadására.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
19. A Fővárosi Önkormányzat hosszú távú szociálpolitikai koncepciója (programja).
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Szociálpolitikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
20. A Budapesti Vidám Park privatizációs pályázatának elbírálása.
Előadó: Székely Gábor
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tujdonosi Bizottság

Április 24.

1. A Kórház utcai piacrekonstrukció II. ütemének koncepciója.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Közellátási, Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
2. Javaslat az 1997. évi költségvetésben jóváhagyásra került közlekedési beruházások beruházási programjaira:
- villamos járműfejlesztés,
- 5. sz. városi főforgalmi út II. ütem (Ecseri út-Határ út)
- Körvasútsori körgyűrű előkészítése
Előadó:Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
3. A Színházak Központi Jegyirodája Kht. létrehozása, ügyvezetőjének és tisztségviselőinek megválasztása. A Színházak Központi Műtermeinek más formában történő működtetése.
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
4. Javaslat a főváros közoktatásfejlesztési tervére.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
5. Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelete alapján elrendelt egyes fővárosi védettségek felülvizsgálatáról, a védetté nyilvánításról, illetve a védettség megszüntetéséről.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Települési Értékvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
6. Budapest közlekedési rendszerfejlesztési középtávú és hosszútávú terve.
Előadó: Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság

Május 29.

1. A gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat racionalizálási programja alapján intézmény kiváltás és ingatlanhasznosítás.
Előadó: dr. Schiffer János
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
2. Japánkertek rekonstrukciója a Margit-szigeten és a FÁNK-ban, engedélyokirat elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
3. A fővárosi területek levegőtisztaság-védelmi védettségi kategóriáinak módosítása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
4. A főváros levegőtisztaság-védelmi rendeletének megalkotása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
5. Hosszútávú hulladéklerakó. Pusztazámori regionális települési szilárd hulladéklerakó I. ütem beruházási program.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
6. A Budapesti Fesztivál Központ Kht. és a Szabad Tér Színház Kht. beszámolója.
Előadó: Székely Gábor
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
7. Javaslat fővárosi fenntartású oktatási intézmények video-oktatási anyagokkal való ellátására.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
8. Fővárosi Önkormányzat szociális intézményei alapító okiratainak aktualizálása, módosítása.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Szociálpolitikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
9. A Fővárosi Önkormányzat szociális intézményeire vonatkozó rekonstrukciós program felülvizsgálata, módosítása.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Szociálpolitikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
10. Az 1996. évi költségvetési beszámolóhoz az 1996. évi vagyonleltár.
Előadó: Vajda Pál
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
11. A gazdasági társaságok 1996. évi mérlegbeszámolóinak és 1997. évi üzleti terveinek jóváhagyása.
Előadó: Vajda Pál, Atkári János
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
Tájékoztatóul:
Tájékoztató a Közterületi Ellenőrző Csoport tevékenységéről, a közterületekre vonatkozó rendelet végrehajtásának eredményéről.

Június 26.

1. Javaslat Budapest egyes ingatlanai övezeti besorolásának módosítására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
Jogi és Közigazgatási Bizottság
2. Tájékoztató a fővárosi kisebbségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat munkakapcsolatáról, a fővárosi kisebbségi önkormányzatok működését elősegítő, a Fővárosi Önkormányzat által tett intézkedésekről.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Igazgatási és Hatósági Ügyosztály
Megtárgyalja: Kisebbségi Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság
3. Hulladékátrakó tömörítő állomás X., Akna u. területén, beruházási cél.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
4. Kulturális alapból alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása.
Előadó: Körmendy Ferenc
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
5. A Petőfi Csarnok megszüntetése, közcélú tevékenységének kht. formában történő ellátása 1998. január 1-jétől.
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
6. Javaslat a Díszpolgári Cím és a Pro Urbe Budapest díj adományozását előkészítő ideiglenes bizottság megválasztására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Ügyosztály
7. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények átalakításának és működtetésének hosszú távú programja.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Egészségügyi Ügyosztály
Megtárgyalja: Egészségügyi és Sport Bizottság
Tájékoztatóul:
Tájékoztató a vagyongazdálkodás irányelvei 1997. I. félévi teljesítéséről.

Augusztus 28.

1. Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat gazdálkodásának 1997. évi I. félévi helyzetéről.
Előadó: Atkári János
Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Szeptember 25.

1. Javaslat a főváros városrehabilitációs programjára.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
2. Javaslat Budapest egyes ingatlanai övezeti besorolásának módosítására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
3. A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról szóló 35/1995. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálata, tekintettel a 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Közellátási, Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
4. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.
Előadó: Atkári János
Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
5. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű felújítása beruházási program.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
6. Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséhez további hulladékudvarok kiépítése a főváros területén. Beruházási cél.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
7. Rövidtávú hulladéklerakó beruházási program.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
Tájékoztatóul:
Beszámoló az 1996. évi rehabilitációs keretről.
Tervezett időpont: a költségvetési beszámolóval egy időben.
Lakás Ügyosztály
Beszámoló az 548-490019-0608 sz. elidegenítési elkülönített számláról.
Tervezett időpont: a költségvetési beszámolóval egy időben.
Lakás Ügyosztály
Tájékoztató a vagyongazdálkodás irányelvei 1997. I-III. negyedévi teljesítéséről.

Október 30.

1. Tájékoztató jelentés a fővárosi iparűzési és idegenforgalmi adóztatásról.
Előadó: Atkári János
Adó Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. A Fővárosi Önkormányzat egyes gyermek- és ifjúságvédelmi intézményei alapító okiratainak módosítása.
Előadó: dr. Schiffer János
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
3. Javaslat a BKV Rt. viteldíjainak inflációt követő rendezésére.
Előadó: Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
4. A Petőfi Csarnok Kht. létrehozása, ügyvezetőjének és tisztségviselőinek megválasztása.
Előadó: Székely Gábor
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
5. Javaslat a költségvetési rendelet módosítására az 1997-1998. tanévi feladatváltozások finanszírozása érdekében.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
6. Javaslat a Díszpolgári Cím és a Pro Urbe Budapest díj adományozására.
Előadó: az Ideiglenes Bizottság elnöke
Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Ügyosztály
7. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló, módosított 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet „Övezeti kategóriák díjtáblázata” című 2. számú mellékletének felülvizsgálata.
Előadó: Vajda Pál
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
8. Beszámoló a Közgyűlés által választott tanácsnokok tevékenységéről.
Előadók: tanácsnokok

November 17.

Ünnepi Közgyűlés a Díszpolgári Cím, Pro Urbe Budapest, valamint Budapestért díjak átadása.
dr. Demszky Gábor
Személyzeti Oktatási és Munkaügyi Ügyosztály
Szervezési Ügyosztály

November 27.

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetési koncepciójára.
Előadó: Atkári János
Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat felállítása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
3. Hosszú távú levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
4. Javaslat a víz-, csatorna- és szemétdíj módosítására. (Rendeletalkotás.)
Előadó: Vajda Pál, Atkári János
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
5. A 21/1996. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítása a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások 1998. évi lakbérének megállapítása érdekében.
Előadó: Vajda Pál
Lakás Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
6. Bp. IX., Knézich utcai és Bp. XI., Bánk bán u. Idősek Otthonaiban fizetendő térítési díj megállapítása.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Szociálpolitikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
Tájékoztatóul:
Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési programja végrehajtásának helyzetéről, a Budapesti Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tevékenységéről.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Védelmi és Rendészeti Ügyosztály
Megtárgyalja: Közbiztonsági és Városrendvédelmi Bizottság

December 18.

1. Javaslat Budapest egyes ingatlanai övezeti besorolásának módosítására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
2. A Flórián Üzletközpont rekonstrukciójának koncepciója.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Közellátási, Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság
3. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 1998. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására.
Előadó: Atkári János
Költségvetési Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
4. Budapest Városfejlesztési Programja.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
5. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1997. évi munkatervére.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Szervezési Ügyosztály
Közmeghallgatás
Sajtó Iroda
Szervezés Ügyosztály

Konkrét határidő nélkül

1. Az Országgyűlés helyi adókra vonatkozó törvénymódosításának függvényében esetleges önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó: Atkári János
Adó Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. A Fővárosi információs rendszer infrastruktúrájának megteremtését célzó intézkedések.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Informatikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
3. A FIR működtetéséről szóló rendelettervezet.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Informatikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.
Előadó: Atkári János
Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
5. Széchenyi rakpart felső támfal felújítása.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
6. Hosszúréti patak fővárosi mederszakaszának szabályozása.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
7. Budapest főváros energetikai stratégiájának aktualizálása.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
8. Szabadság-híd díszkivilágítása. Beruházási engedélyokirat.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
9. A Fővárosi Közgyűlés mint a FŐTÁV Rt. tulajdonosa az Észak-budai fűtőmű bővítésére kiírt tender nyertesének elfogadása.
Előadó: Székely Gábor
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
10. Koncentrált folyékony hulladék leeresztőhelyek létesítése beruházásának engedélyezése.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
11. A fővárosi temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
12. Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló miniszteri rendeletek alapján helyi önkormányzati rendeletek megalkotása (szilárd, folyékony települési hulladék, kéményseprés), továbbá a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
13. A fenti önkormányzati rendeletekkel összhangban kiírt pályázatok jóváhagyása és a kiválasztott közszolgáltatók, továbbá a közszolgáltatási díjak önkormányzati rendeletben történő meghatározása.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
14. Javaslat Budapest Főváros Tanácsa út-, közmű- és vasútépítések, valamint a burkolatbontások szabályozásáról szóló 5/1978. Főv. Tan. rendeletével módosított és kiegészített 7/1973. Főv. Tan. rendeletének felülvizsgálatára.
Előadó: Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
15. Közüzemi díjak karbantartása, a díjakat befolyásoló változások figyelembevételével. (Távhőszolgáltatási díjrendelet módosítása az energiahordozók árrendezését követően.) Rendeletalkotás.
Előadó: Vajda Pál, Atkári János
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
16. Tárcaszínházak átvétele (Budapesti Kamara Színház, Játékszín, minisztériumi egyeztetéstől függően.)
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
17. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ szervezete korszerűsítésére. (Közművelődési törvény megjelenésétől függően.)
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
18. Alapítványi támogatások a Kulturális alapból (igény szerint).
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
19. Intézményi alapító okiratok módosítása (igény szerint).
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
20. Köztéri emlékművek állítása (igény szerint)
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
21. Javaslat intézmények névváltoztatására (igény szerint).
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
22. Lakásépítésre alkalmas területek felkutatása, kijelölése, kerületekkel együttműködési megállapodások előkészítése.
Előadó: Vajda Pál
Lakás Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
23. Lakásépítésekhez szükséges beruházási programok jóváhagyása.
Előadó: Vajda Pál
Lakás Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
24. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások felújításához szükséges programok jóváhagyása.
Előadó: Vajda Pál
Lakás Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
25. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésre való kijelölése.
Előadó: Vajda Pál
Lakás Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
26. Javaslat az önkormányzati törzsvagyonba tartozó oktatási ingatlanok értékesítésére.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
27. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények elnevezésének megváltoztatására, névfelvételére.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
28. Javaslat egyes szakképző iskolák alaptevékenységének megváltoztatására, alapító okiratának módosítására.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
29. Javaslat a közoktatási intézmények pedagógiai szakmai programjára.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság
30. Javaslat iskolai tanműhelyek megvásárlására, átvételére.
Előadó: dr. Schiffer János
Oktatási Ügyosztály
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
31. Várkert bazár felújítása.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Települési és Értékvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
32. Az ebtartásról szóló 3/1968. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet felülvizsgálata. (A jogalkotási programmal összhangban az állatvédelmi törvény parlamenti elfogadásától függően.)
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Védelmi és Rendészeti Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság
33. Az állatok tartásáról szóló 2/1969. (1970. II. 28.) Főv. Tan. rendelet felülvizsgálata.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Védelmi és Rendészeti Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban az állatvédelmi törvény parlamenti elfogadásától függően.)
34. Egyházi szervezetek által visszaigényelt ingatlanokkal kapcsolatos megállapodások megkötése:
- Bp. I., Fő u. 41. Idősek Otthona,
- Bp. XV., Bethlen G. u. Idősek Otthona,
- Máriapócs, Pszichiátriai Betegek Otthona,
- Zalapáti, Pszichiátriai Betegek Otthona,
- Búcsúszentlászló, Értelmi Fogyatékosok Otthona (a határidő a megállapodásoktól függően folyamatos)
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Szociálpolitikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság,
Kisebbségi Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság
35. Egyes kerületi önkormányzatokkal (ún. ingatlanegyeztetési megállapodás) történő egyeztetés a kerületi képviselő-testületi döntések időbeli függvényében.
Előadó: Vajda Pál
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
36. A gazdasági társaságok igazgatóságában, felügyelő bizottságában bekövetkező esetleges változások jóváhagyása.
Előadó: Vajda Pál, Atkári János
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
37. A gazdasági társaságok működéséről szóló igazgatósági és felügyelő bizottsági beszámolók értékelése.
Előadó: Székely Gábor
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
38. A gazdasági társaságok vezérigazgatóinak, ügyvezetőinek prémiumkiírása, a teljesítést követő értékelések és jóváhagyások.
Előadó: Vajda Pál, Atkári János
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
39. A még privatizáció előtt álló gazdasági társaságok átalakítási koncepciójának jóváhagyása.
Előadó: Vajda Pál
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
40. Forgalomképes ingatlanok elidegenítése
Előadó: Székely Gábor
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
Megtárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
41. Az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 12/1992. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálata.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Beruházási és Közbeszerzési Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság,
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
42. A fővárosi önkormányzati intézményfelújítások előkészítésének, engedélyezésének rendjéről szóló 13/1992. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálata.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Beruházási és Közbeszerzési Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
43. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
44. Javaslat a közterületen működő taxi állomásokra vonatkozó önkormányzati rendeletre.
Előadó: dr. Tiba Zsolt, Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság,
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
(A jogalkotási programmal összhangban.)
45. A lakóházak házirendjéről szóló 7/1984. Főv. Tan. rendelet felülvizsgálata. (Fővárosi közgyűlési határozat, valamint a XIII. Kerületi Önkormányzat javaslata alapján.)
Javaslattevő: XIII. Kerületi Önkormányzat
(Jogi Ügyosztály)
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság
46. Budapest külterületén művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek fejlesztési lehetőségei a Fővárosi ÁRT tükrében.
Javaslattevő: XXII. Kerületi Önkormányzat
(Főépítészi Iroda)
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
47. A Duna-part átmeneti és elővárosi zónájába eső partszakaszának komplex (vízminőségével, személyhajózási és területfejlesztési) programjának kidolgozása.
Javaslattevő: XXII. Kerületi Önkormányzat
(Főépítész Iroda, Közmű Ügyosztály)
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság,
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
48. Telkek közigazgatási helyzetének (esetleg területcserével történő) rendezése. (Tekintettel arra, hogy a kerülethatárok több esetben telkeket szelnek ketté.)
Javaslattevő: XXII. Kerületi Önkormányzat
(Főépítészi Iroda)
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
49. XXII. kerület városrészeinek hagyományoknak megfelelő elnevezése.
Javaslattevő: XXII. Kerületi Önkormányzat
(Igazgatási Hatósági Ügyosztály)
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
50. Kerületi képviselő-testületek döntésétől függően városrésznév és utcanév meghatározása.
Javaslattevő: XXIII. Kerületi Önkormányzat
(Igazgatási és Hatósági Ügyosztály)
Megtárgyalja: Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
51. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a Fővárosi Idegenforgalmi Alapból.
Előadó: Rusznák Imre
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Közellátási, Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság
52. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat informatikai stratégiájára 1997-1998. évekre.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Informatikai Ügyosztály
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
53. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők jogviszonyának kérdéseiről szóló 12/1993. (IV. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Ügyosztály
Megtárgyalja: Jogi és Közigazgatási Bizottság
54. Javaslatok az intézményi beruházások céljának és programjának jóváhagyására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Megtárgyalja: Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága,
Pénzügyi Bizottság
55. Javaslatok az intézményi felújítások céljának és programjának jóváhagyására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Megtárgyalja: Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága,
Pénzügyi Bizottság
56. Javaslat a cél- és címzett támogatásokból megvalósuló intézményi fejlesztések jóváhagyására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Megtárgyalja: Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága,
Pénzügyi Bizottság
57. A főváros fekvőbeteg-ellátás rendszere (országos intézetek, egyetemek, egyházi intézmények, Fővárosi Önkormányzat kórházai)
Előadó: dr. Gerő Gábor
Egészségügyi Ügyosztály
Megtárgyalja: Egészségügyi és Sport Bizottság
58. Az egészségügyi intézményekben keletkezett hulladékok tárolása, megsemmisítése.
Előadó: Bubla Gyula, dr. Gerő Gábor
Egészségügyi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Egészségügyi és Sport Bizottság
59. Budapest települési környezetvédelmi programja, koncepció elfogadása.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
60. Budapest temetőfejlesztési koncepciója.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
61. A Budapesti Közlekedési Szövetség megvalósításának I. ütemeként a BKV Rt., VOLÁNBUSZ Rt. és a MÁV Rt. közötti tarifaközösség megvalósíthatósága.
Előadó: Vajda Pál
Közlekedési Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
62. Javaslat Budapest egyes ingatlanai övezeti besorolásának módosítására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Főépítészi Iroda
Megtárgyalja: Városrendezési és Városképvédelmi Bizottság
63. Fővárosi kiemelt erdőterületek fenntartásáról és fejlesztéséről szóló koncepció.
Előadó: Vajda Pál
Környezetvédelmi Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
64. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű beruházási cél.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
65. Cinkotai temető bővítése.
Előadó: Vajda Pál
Közmű Ügyosztály
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
66. A Színházak Központi Jegyirodája megszüntetése, közcélú tevékenységének 1997. július 1-jétől közhasznú formában történő ellátása, valamint a Színházak Központi Műtermei 1997. július 1-jétől más formában történő működtetése.
Előadó: dr. Schiffer János
Kulturális Ügyosztály
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
67. III. kerületi tömegközlekedési útvonalak közvilágításának javítása, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési szempontból.
Javaslattevő: III. ker. Önkormányzat
(Közlekedési Ügyosztály)
Megtárgyalja: Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság,
Közbiztonsági és Városrendvédelmi Bizottság
A tervezett beruházások előterjesztése az 1997. évi költségvetés függvényében változhat.
Az előterjesztéseket bármelyik nem megjelölt bizottság is megtárgyalhatja.

  Vissza az oldal tetejére