A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

turisztikai programok 1999. évi támogatására  * 

Budapest Főváros Közgyűlése Turisztikai Bizottsága pályázatot hirdet turisztikai programok támogatására a Fővárosi Idegenforgalmi Alapból 1999. évre az alábbi témákban

1. Az 1999. évi fővárosi turisztikai, kulturális rendezvények és egyéb programok megrendezésének és értékesítési (reklám, promóciós) tevékenységének támogatása, különös tekintettel a karácsonyi és újévi eseményekre

A pályázat célja:

a fővárosi programkínálat bővítése, Budapest művészeti, kulturális és turisztikai értékeinek bel- és külföldi népszerűsítésével a vendégforgalom növelése, új ötleteket hordozó kezdeményezések, valamint hagyományt teremtő rendezvények támogatása.

2. 2000-ben megvalósuló, a Millennium megünnepléséhez kapcsolódó, turisztikai vonzerővel bíró fővárosi rendezvények, múzeumi kiállítások 1999. évi marketingjének (értékesítését célzó reklámtevékenységének) támogatása

A pályázat célja:

a 2000. évben garantáltan megrendezésre kerülő ünnepi programok kiterjedt kül- és belföldi népszerűsítésének (promóciójának, reklámjának) segítése, ezáltal minél szélesebb körű közönség vonzása Budapestre.

3. Nagy, nemzetközi szintű konferenciák, sportesemények, versenyek budapesti megrendezésének elnyerésére 1999-ben végzendő promóciós tevékenység támogatása

A pályázat célja:

a nemzetközi szövetségek, egyesületek, szervezetek éves közgyűlésének, szakkonferenciáinak, egyéb eseményeinek, versenyeinek Budapesten történő megrendezése céljából a magyar tagszervezet által kifejtett, Budapestet mint turisztikai desztinációt népszerűsítő tevékenység támogatása.

4. Nemzetközi rangú programokkal, művészeti alkotásokkal rendelkező, fővárosi székhelyű kulturális intézmények (múzeumok, színházak, zenekarok stb.) külföldi bemutatkozásának támogatása kötelező Budapest promócióval

A pályázat célja:

a főváros turisztikai, kulturális, művészeti értékeinek bemutatása külföldön - a bemutatkozással egyidejűleg Budapest népszerűsítése.

Általános pályázati feltételek

1. A pályázók köre:

- Nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások (gazdálkodó szervezetek), melyek intézményi tevékenységükből eredően az esemény gazdái vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.
- A pályázathoz kérjük csatolni a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény, önkormányzat esetében a közgyűlés határozatának, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.

2. A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes (számlákkal igazolt) elszámolást adni.

3. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
- A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Heti Turizmus szaklapban közzéteszi.
- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Turisztikai Bizottság köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.
- A támogatási összeg végső felhasználási, illetve elszámolási határideje: 1999. december 31.

4. A pályázat tartalmi követelménye:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
- A pályázó kötelezettségvállalása, miszerint a pályázott program megvalósításához szükséges pénzeszközök 50%-a saját forrásból és szponzori bevételekből rendelkezésre áll.

5. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, összesen 6 db eredeti példányban.
- Az adatlap formanyomtatványa átvehető:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
cím: Budapest V., Károly krt. 28., illetve
hozzáférhető az Internet - „Városházi lapok” helyen, az alábbi elérési utakon:
http:/www.fph.hu
http:/www.budapest.hu - Pályázatok címszó alatt.

6. A pályázat benyújtásának módja:

- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
1052 Budapest V., Városház u. 9-11.; 1364 Bp. 4. Pf. 1
- A borítékon kérjük feltüntetni:
„Fővárosi Idegenforgalmi Alap pályázat” - a vonatkozó téma megjelölésével

7. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje:

1999. március 6., 24 óra

8. További információ:

Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály - Tóth Miklósné
telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 317-5420
Fővárosi Közgyűlés
Turisztikai Bizottsága

  Vissza az oldal tetejére