A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

idegennyelvű tájékoztatási rendszer kialakításának és fejlesztésének támogatására * 

Budapest Főváros Közgyűlése Turisztikai Bizottsága pályázatot hirdet a Fővárosi Idegenforgalmi Alapból 1999. évre

az idegennyelvű tájékoztatási rendszer kialakításának, illetve fejlesztésének támogatására a külföldiek által is látogatott fővárosi kulturális és közintézményekben (múzeumok, színházak, koncerttermek, fürdők, közlekedési vállalatok stb.) az alábbi módszerekkel:

1. idegennyelvű feliratok készítése

a pályázat célja:

a külföldiek tájékozódásához, informálásához, közlekedéséhez szükséges alapvető adatok legalább angol/német nyelven történő feltüntetése, múzeumok esetében az elmúlt években ez irányban elindított folyamat kiterjesztésének, minél több tárlat idegennyelvű bemutatásának segítése.

2. többnyelvű tájékoztató szórólapok készítése az intézményről, tevékenységéről, szabályairól

a pályázat célja:

az intézmények saját gondozásában már korábban kiadott vagy újként megjelenő, figyelemfelkeltő és ajánlataikat, kínálatukat tartalmazó idegennyelvű szóróanyagokkal Budapest turisztikai termékeinek népszerűsítése a hazai és nemzetközi piacon.

Általános pályázati feltételek

1. A pályázók köre:

- Nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások (gazdálkodó szervezetek), melyek megbízással rendelkeznek a feladat elvégzésére.
- A pályázathoz kérjük csatolni a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény, önkormányzat esetében a közgyűlés határozatának, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.

2. A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes (számlákkal igazolt) elszámolást adni.

3. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
- A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Heti Turizmus szaklapban közzéteszi.
- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Turisztikai Bizottság köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.
- A támogatási összeg végső felhasználási, illetve elszámolási határideje: 1999. december 31.

4. A pályázat tartalmi követelménye:

- A pályázat tartalmának szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
- A pályázó kötelezettségvállalása, miszerint a pályázott program megvalósításához szükséges pénzeszközök 50%-a saját forrásból és szponzori bevételekből rendelkezésre áll.

5. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, összesen 6 db eredeti példányban.
- Az adatlap formanyomtatványa átvehető: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
cím: Budapest V., Károly krt. 28., illetve
hozzáférhető az Internet - „Városházi lapok” helyen, az alábbi elérési utakon:
http:/www.fph.hu
http:/www.budapest.hu - Pályázatok címszó alatt.

6. A pályázat benyújtásának módja:

- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
1052 Budapest V., Városház u. 9-11.; 1364 Bp. 4. Pf. 1
- A borítékon kérjük feltüntetni:
„Fővárosi Idegenforgalmi Alap pályázat” - a vonatkozó téma megjelölésével

7. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje:

1999. április 5., 24 óra

8. További információ:

Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály - Tóth Miklósné

telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 317-5420

Fővárosi Közgyűlés
Turisztikai Bizottsága

  Vissza az oldal tetejére