A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

műemléki rekonstrukció és felújítás támogatására * 

A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága a főváros műemlékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A Fővárosi Közgyűlés e célra költségvetési keretet különített el, melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani.

A támogatás célja a főváros építészeti, városképi értékeinek megóvása, felújítása, restaurálása. A támogatásra ezek tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A pályázatokat a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájához (Budapest V., Károly körút 28.) kell benyújtani

1999. május 15-ig,

félfogadási időben: hétfőtől csütörtökig 8-16.30, pénteken 8-14 óráig.

A pályázatokat zárt borítékban kell beküldeni, a borítékra kérjük ráírni:

„Műemléki Alap 1999”

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az elvégezni kívánt munka leírását, építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt;

- fényképdokumentációt a jelenlegi állapotról;

- a tervezett befejezési határidőt;

- a tételes kiviteli költségvetést;

- a megpályázott pénzösszeg megjelölését;

- előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használják fel.

A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága bírálja el. A támogatást elnyert pályázókkal a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság elnöke megállapodást köt, mely a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait tartalmazza.

A határidőn túl benyújtott, valamint tartalmilag és formailag nem megfelelő pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

A beérkezett pályázatokat a kiírók 1999. június 30-ig elbírálják.

A döntésről ezt követően 15 napon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.

A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága


  Vissza az oldal tetejére