A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Közlemény

a Fővárosi Közgyűlés által - az 1999. évi munkaterv alapján - tárgyalandó gazdasági tárgyú előterjesztések jegyzéke * 

(A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. tv. 61. § (1) bekezdése szerinti összeállítás)

Április 29.
Javaslat a fővárosi taxiállomások használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Javaslat a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról szóló 37/1994. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, a piacfelügyelők hatáskörének bővítése érdekében.
Koncentrált szennyvíz-leeresztőhelyek létesítése a főváros területén.
Május 27.
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása. A díjtételek változtatása a KSH által közzétett éves fogyasztói árindexváltozás mértékének megfelelően.
November 25.
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2000. évi költségvetési koncepciójára.
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2000. évi díjának megállapítása.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2000. évi díjának megállapítása.
Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás 2000. évi díjának megállapítása.
Javaslat Budapest Városfejlesztési koncepciójára.
Konkrét határidő nélküli javasolt napirendek
Javaslat a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a Budapest főváros területén alkalmazható távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 13/1994. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Települési folyékonyhulladék-leeresztőhelyek megszüntetése, újak kijelölése.
Települési folyékonyhulladék-közszolgáltatás 2000. évi díjának megállapítása, a 38/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.
Települési folyékonyhulladék-közszolgáltatás 1999. évi díjának megállapítása, a 38/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

  Vissza az oldal tetejére