A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

az 1999. évre szennyvízcsatorna-hálózat építésére meghirdetett felhalmozási célú decentralizált támogatásról és fővárosi céltámogatásról * 

A Fővárosi Közgyűlés a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva

- a 2024/1999. (X. 28.) Főv. Kgy. határozata értelmében az 1. számú mellékletben felsorolt szennyvízcsatorna beruházásokra a melléklet 4-7. oszlopai szerinti részletezésben fejlesztési célú támogatást biztosít a céljellegű decentralizált támogatás 1999. évi kerete és a további évekre vállalható kötelezettség terhére. A támogatás mértéke a vissza nem igényelhető áfa-val együttes teljes beruházási költség 50%-a.

- a 2. számú mellékletben felsorolt beruházások 4-6. oszlopok szerinti decentralizált támogatási igényét forrás hiányában 1999-ben nem tudja kielégíteni.

A kerületi önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet 1-2. §-a alapján a Fővárosi Közgyűlés

- a 2025/1999. (X. 28.) Főv. Kgy. határozata értelmében az 1. számú mellékletben felsorolt beruházásokra a melléklet 8-11. oszlopai szerinti részletezésben fővárosi céltámogatást biztosít. A fővárosi céltámogatás mértéke a vissza nem igényelhető áfával együttes teljes beruházási költség felhalmozási célú decentralizált támogatással és egyéb forrásokkal (szennyvízcsatorna-hálózat építésében érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásaival) csökkentett összegének 50%-a;

- a 2. számú mellékletben felsorolt beruházásokat a központi céltámogatás, illetve a céljellegű decentralizált támogatás el nem nyerése miatt 1999. évben nem részesítheti fővárosi céltámogatásban.

1. számú melléklet

A Fővárosi Közgyűlés 2024-25/1999. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatai alapján 1999. évi felhalmozási célú decentralizált támogatásban és fővárosi céltámogatásban részesülő szennyvízcsatorna beruházások

Ezer Ft-ban
Sor-
szám
Kerület és feladat megnevezése Teljes
költsége
Decentralizált támogatás Fővárosi céltámogatás
1999. évben 2000. évben 2001. évben Összesen 1999. évben 2000. évben 2001. évben Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. XVIII., Bethlen u.-Arany J. u. 101 337 36 426 14 242 50 668 17 448 6 836 24 284
2. XVIII., Kaszás u. átemelő 203 484 15 353 42 889 43 500 101 742 7 502 21 016 21 315 49 833
3. XVIII., Honvéd u. 125 825 45 272 17 640 62 912 21 714 8 467 30 181
4. XVIII., Kassa u. 95 210 34 128 13 477 47 605 16 310 6 442 22 752
5. XVIII., Rozsnyó u. 106 471 38 502 14 733 53 235 18 567 7 101 25 668
6. XVIII., Szélső u. 59 775 21 629 8 258 29 887 10 439 3 980 14 419
7. XVIII., Üllői út 36 122 12 915 5 146 18 061 6 161 2 449 8 249
8. XVIII., Fedezék u. 66 078 23 913 9 126 33 039 11 543 4 399 15 942
9. XVIII., Baross u.-Kétújfalu u.-Vedres M. u. 34 526 12 374 4 889 17 263 5 912 2 337 8 249
XVIII. ker. összesen 828 828 240 512 130 400 43 500 414 412 115 596 63 027 21 315 199 938
10. XXII., Ágacska köz 14 000 7 000 7 000 3 300 3 300
11. XXII., Süvöltő u. (18-22.) 3 000 1 500 1 500 700 700
12. XXII., Kazinczy u. (Krajcár u.-Mész u.) 7 500 3 750 750 1 750 1 750
13. XXII., Gádor u. (Szepesi u.-Túróczi u.) 18 000 9 000 9 000 4 250 4 250
14. XXII., Gerinc u. (Pék u.-Gerinc u. 114-ig) 11 000 5 500 5 500 2 600 2 600
15. XXII., Kanyargó u. (1-13.) 7 500 3 750 3 750 1 725 1 725
16. XXII., Tokaji u. 12 500 6 250 6 250 2 875 2 875
17. XXII., Gerinc u. (Görgény u.-Hasadék u.) 22 000 11 000 11 000 5 100 5 100
18. XXII., Kanyargó u. (Selmeci u.-Görgény u.) 2 800 1 400 1 400 650 650
19. XXII., Puttonyos u. 13 500 6 750 6 750 2 985 2 985
20. XXII., Ják u. (Hajlat u.-Püspök u.) 14 000 7 000 7 000 3 250 3 250
21. XXII., Zsoldos lépcső 9 000 4 500 4 500 2 150 2 150
XXII. ker. összesen 134 800 67 400 67 400 31 335 31 335
22. XX., Rákóczi u. (Köteles u.-Nagykőrösi út) 13 750 6 875 6 875 3 093 3 093
Mindösszesen: 977 378 314 787 130 400 43 500 488 687 150 024 63 027 21 315 234 366

2. számú melléklet

A szennyvízcsatornahálózat-építések forráshiány miatt elutasított céljellegű decentralizált támogatási és fővárosi céltámogatási igényei

Ezer Ft-ban
Sor-
szám
Kerület és feladat megnevezése Teljes
költsége
Igényelt decentralizált támogatás Igényelt fővárosi céltámogatás
1999. évi 2000. évi összesen 1999. évi 2000. évi összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. XI., Madárhegy-Rupphegy (Budaörsi út-Határárok u.-Névtelen u.) 236 000 113 542 113 542 61 229 61 229
2. XI., Jégcsap u.-Hérics u. 48 000 24 000 24 000 12 000 12 000
XI. ker. összesen: 284 000 137 542 137 542 73 229 73 229
3. XVIII., Gerely u.-Napfürdő u.-Dalmady u. 158 567 57 279 22 004 79 283 27 740 10 502 38 242
4. XX., Lázár u. (Kolozsvár u.-Vasút sor) 14 500 7 250 7 250 3 262 3 262
5. XXII., Promontor u.-Széchenyi u.-Nyár u.-Lugosi u. 56 000 28 000 28 000 12 950 12 950
6. XXII., Sörház u. (Szalontai u.-Pannónia u.) 9 000 4 500 4 500 2 100 2 100
7. XXII., Zerge u.-Olajhegy u.-Halom u. 38 000 19 000 19 000 8 900 8 900
8. XXII., Hittérítő u.-Portyázó u. 42 000 21 000 21 000 10 100 10 100
9. XXII., Dévény u.-Konzervgyár u.-Fülesbagoly u.-Kosbor u. 40 000 20 000 20 000 9 500 9 500
10. XXII., Tőke u.-Zalka Máté u. 27 000 13 500 13 500 6 350 6 350
11. XXII., Park u. 40 000 20 000 20 000 9 100 9 100
12. XXII., Háros u. (Csallóköz u. 26/A) 2 500 1 250 1 250 575 575
XXII. ker. összesen: 254 500 127 250 127 250 59 575 59 575
Mindösszesen: 711 567 329 321 22 004 351 325 163 806 10 502 174 308

  Vissza az oldal tetejére