A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Önkormányzata által 1995-ben alapított Budapesti Turisztikai Hivatal megüresedő vezetői állásának betöltésére * 

A Hivatal feladata: a Főpolgármesteri Hivatal szakmai szervezeteként a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott turizmusfejlesztési célkitűzésekből adódó feladatok végrehajtása, Budapest vonzerejének növelése érdekében a város turisztikai arculatának fejlesztése, tervek kidolgoztatása és versenyeztetése, marketing terv kidolgozása, megvalósítása, rendezvényszervezés, kapcsolattartás a nemzetközi és hazai turisztikai szervezetekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal, kiadványok, tájékoztató anyagok készíttetése, turisztikai információk gyűjtése, kezelése, turisztikai információs irodák működtetése, irányítása.

A Hivatal jelenleg a Fővárosi Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, gazdasági társasággá történő átalakítása előkészítés alatt áll.

Az igazgató feladata: az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek feltételeinek megteremtése, a hatékony és költségtakarékos működés elősegítése, a saját bevételek arányának növelése, a Hivatal irányítása, a működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- felsőfokú szakirányú végzettség (egyetem vagy főiskola)

- egy idegen nyelv felsőfokú, egy idegen nyelv középfokú ismerete, melyek közül az egyiknek az angolnak kell lennie

- legalább 5 éves turisztikai szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell magyar és angol nyelven:

- a pályázó szakmai önéletrajzát,

- javaslatait, elképzeléseit Budapest elmúlt évek során kialakított turisztikai arculatának folyamatos alakítására, marketing stratégiájára, valamint a főváros turisztikai fejlesztési koncepciójának folyamatos végrehajtására és alakítására, az intézmény vezetésére, a kialakított információs hálózat felülvizsgálatára,

- javaslatait, elképzeléseit az intézmény gazdasági társasággá történő átalakításával kapcsolatos új szervezeti, gazdasági, üzletpolitikai koncepció kialakítására.

A pályázathoz csatolni szükséges a pályázati felhívásban előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb képesítést igazoló közokirat másolatát, valamint 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy milyen turisztikai vállalkozásban érdekelt és milyen mértékben.

A vezetői megbízás határozatlan időre szól, az állás azonnal betölthető.

Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés az intézmény gazdasági társasággá történő átalakításáról dönt, az eredményes pályázó korábbi vezetői megbízatása 5 éves határozott idejű ügyvezető igazgatói megbízásra módosul.

A vezetői illetmény és juttatások megállapítása: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 44/1997. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései figyelembevételével, megegyezés szerint (illetmény, nyelvpótlék, vezetői pótlék, gépkocsi használat stb.).

A pályázat benyújtásának határideje:

2000. május 10.

A pályázat benyújtásának helye:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói

Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

1364 Budapest 4. Pf. 1

A pályázat elbírálásának ideje: 2000. május 31.

A pályázatokról a Turisztikai Bizottság dönt. A döntést követő 15 napon belül a pályázóknak írásos értesítést küldünk.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázat elkészítéséhez szükséges információk beszerezhetők a Főpolgármesteri Hivatal Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztályán Tóth Attila ügyosztályvezetőnél, illetve Rohringer Istvánné turisztikai ügyintézőnél személyesen, vagy a 327-1214 vagy 327-1256 telefonon.


  Vissza az oldal tetejére