A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

szociális célú civil szervezetek részére * 

A pályázat célja a non-profit, magán és helyi önkormányzati kezdeményezések együttműködésén alapuló szociális szolgáltatások támogatása.

Az elbírálás során - sorolási szempontként - előnyben részesítjük azon pályázatokat, amelyeket a pályázó civil szervezetek más civil szervezettel vagy önkormányzati fenntartású szociális szervezettel közösen valósítanak meg, s a folyamatos együttműködés tartalmára vonatkozó megállapodást csatolják a pályázathoz.

A pályázat témája kötetlen, de a Kuratórium az elbírálás során előnyben részesíti az alábbi témákban beadott pályázatokat:

- A szakmai munka minőségét fejlesztő programok:

szakmai kiadványok, felmérések készítése,

esetleírási pályázatok,

esetmegbeszélő csoportok,

modellértékű programok közreadása,

konferencián való részvétel

- Szociális információs hálózat kiépítése, adatbázis, lakossági ismertetők közreadása

- Szociális Tanácsadó és Jogsegély Szolgálat működtetése

- Jövedelem nélkülieket, nagyon alacsony jövedelműeket segítő szolgáltatások működtetése

A pályázat témájáról konzultálni lehet a Budapesti Szociális Forrásközpontnál (Fővárosi Önkormányzat, Bp. V., Városház u. 9-11. fszt. 603. Telefon: 327-1419).

Pályázni legfeljebb hároméves programokkal lehet.

A négy példányban benyújtott pályázatok tartalmazzák a megvalósítás és a finanszírozás pontos ütemtervét. A több évre szóló programoknál az évenként megvalósítandó feladatokat és azok éves költségét külön-külön kell megjelölni. A Kuratórium ennek megfelelő részletes szerződést köt a támogatásban részesülőkkel.

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 15 M Ft.

A pályázati adatlap a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V., Károly krt. 28.) hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig vehető át.

A pályázatok beérkezésének határideje és helye:

2000. szeptember 15-én 12 óráig.

(A legkésőbb szeptember 15-én postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük.)

Fővárosi Önkormányzat

1052 Bp. V., Városház u. 9-11. Ügyiratirányító fszt. 513.

(Telefon: 327-1101)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2000. október 15.


  Vissza az oldal tetejére