A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

1999. évi közhasznúsági jelentése * 

Eredménymérleg

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(2-7. sorok)

27 914

68 092
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
3. a. alapítótól 16 991 18 441
4. b. államháztartás más alrendszerétől
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 725 6 851
6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 532
7. 4. Egyéb bevételek 1 666 42 800
8. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
(9-10. sorok)

207
9. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
10. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 207
11. C. Összes bevétel (1.+8. sor) 28 121 68 092
12. D. Közhasznú tevékenység költségei 29 195 60 888
13. E. Vállalkozási tevékenység költségei
(14-15. sorok)
14. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei
15. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
16. F. Összes tevékenység költségei (12.+13. sor) 29 195 60 888
17. G. Adózás előtti eredmény -1 074 7 204
18. H. Adófizetési kötelezettség
19. I. Tárgyévi eredmény (17-18. sor) -1 074 7 204

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)

Megnevezés Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások 5 344
bérköltség 2 948
megbízási díjak 205
tiszteletdíjak 340
személyi jellegű egyéb költségek 550
személyi jellegű költségek közterhei 1 301
B. Anyag jellegű ráfordítások 1 230
C. Értékcsökkenési leírás 463
D. Egyéb költségek, ráfordítások 2 892
E. A szervezet által nyújtott támogatások 50 959
- ebből pályázati úton nyújtott támogatások 14 000

Eredménykimutatás

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 337
2. I. Immateriális javak 60
3. II. Tárgyi eszközök 277
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
6. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 10 023 20 435
7. I. Készletek 3 189
8. II. Követelések 2 579 5 808
9. III. Értékpapírok
10. IV. Pénzeszközök 7 444 11 438
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)
10 360 20 435
13. D. Saját tőke (14.-17. sorok) 9 420 16 624
14. I. Induló tőke 4 200 4 200
15. II. Tőkeváltozás 5 220 12 424
16. - ebből tárgyévi eredmény -1 074 7 204
17. III. Értékelési tartalék
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 940 3 811
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 940 3 811
22. G. Passzív időbeli elhatárolások
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+18.+19.+22. sor) 10 360 20 435

  Vissza az oldal tetejére