A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

a felhalmozási célú decentralizált keret terhére a fővárosi földutak szilárd burkolattal történő ellátására 2000-ben biztosított támogatásokról * 

A 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés 2000. május 25-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

1041/2000. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a felhalmozási célú decentralizált keret terhére a fővárosi földutak szilárd burkolattal történő ellátására 2000-ben összesen 133 363 ezer Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

Kerület Beruházás Beruházásonkénti támogatás, ezer Ft Összesen
ezer Ft
XVII. Óvónő u. 4 072
VI., VIII., Lyka K. u. 12 540
XVI. u. 3 741
Csék út-Malomárok út 6 250
Összesen: 26 603
XX. Rákóczi u. 7 260
Nyáry P. u. 3 420
Összesen: 10 680
XXI. Badacsonyi u. 16 000
Összesen: 16 000
XXII. Lídia u. 6 700
Süvöltő u. 5 150
Kova u. 6 420
Mintakert utca 12 360
Összesen: 30 630
XXIII. Zsellér u.-Hunyadi u. 13 625
Sodronyos u. 4 955
Nevelő u. 5 600
Fakopács u. 13 470
Virágvölgy u. 3 535
Árvíz u. 8 265
Összesen: 49 450
Kerületek összesen: 133 363

1042/2000. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A pályázati feltételek (a jogerős építési engedély) teljesítésének hiányában elutasítja az alábbi pályázatokat:

- XVIII. kerület, Zsira utca

- XVIII. kerület, Ond utca.

1043/2000. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy

- a döntést hozza nyilvánosságra;

- értesítse a Kincstárt és a Fővárosi TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumot a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet által előírt formában;

- az érvényes kiviteli szerződések alapján kösse meg és szükség szerint módosítsa az érintett kerületekkel a támogatási szerződéseket azzal a kettős megkötéssel, hogy a decentralizált támogatás összege a tervezett, illetve a tényleges kivitelezési költségek 50%-a lehet, de semmiképpen nem lépheti túl a beruházásonként jóváhagyott támogatási összeget.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határidő: folyamatos


  Vissza az oldal tetejére