Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

a főváros feladatkörébe tartozó településrendezési célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63. § (2) bekezdése, a 63/A. § g) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (1) és (2) bekezdése felhatalmazása és a Budapesti Városrendezési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének 66. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a Fővárosi Szabályozási Keretterv védelmi és korlátozási területeit tartalmazó M=1:10 000 méretarányú térképkivonaton lehatárolt területen belül, az e rendelet mellékletében helyrajzi szám szerint felsorolt ingatlanokra vonatkozóan.

2. § A Fővárosi Önkormányzat elővásárlási jogát a mellékletben meghatározott közérdekű célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében gyakorolja.

3. § A Fővárosi Önkormányzat e rendeletben megállapított elővásárlási joga a más jogszabályokon, illetve szerződésen alapuló elővásárlási jogot megelőzi.

4. § *  A mellékletben felsorolt ingatlanokra vonatkozóan az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, illetve amennyiben a fenntartás indokai megszűnnek, annak törléséről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző intézkedik.

5. § * 

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A 18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete * 

1. Az Etele tér környezetében a 4-es metró megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzéke.

A Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásának jelen célja az Etele tér környezetében a 4-es metró megvalósításához szükséges terület biztosítása.

Hrsz. Terület, m2 Keretövezeti
besorolás
Hrsz. Terület, m2 Keretövezeti
besorolás
2845/2 3234 KV-IK 2878 3443 KL-KT, KV-IK
2846/4 72 KV-IK 2879/1 196 KL-KT
2846/5 1428 KV-IK 2879/2 1540 KV-IK
2846/6 1365 KL-KT, KV-IK 2879/3 922 KL-KT, KV-IK
2847/4 252 KL-KT, KV-IK 2880/1 858 KV-IK
2847/5 1654 KV-IK 2880/2 850 KV-IK
2847/6 1079 KL-KT, KV-IK 2881 1302 KV-IK
2862 964 KL-KT, KV-IK 2898/3 300 KV-IK
2863/9 546 I 2899/2 171 KV-IK
2863/10 480 I 3259 5400 KV-IK
2863/11 375 I 3260/1 5450 KV-IK
2863/13 165 I 3262/2 1235 KV-IK
2863/14 208 I 3480/1 140 KV-IK
2863/15 240 I 3480/2 300 KV-IK
2863/16 288 I 3480/3 182 KV-IK
2864/2 2620 KV-IK 43896/4 546 I
2865 3440 KL-KT, KV-IK 43907/2 910 KL-KT, I
2866 5548 KL-KT, KV-IK 43969/2 1422 KL-KT, KV-IK
2867 5313 KL-KT, KV-IK 43971/3 860 KL-KT, KV-IK
2868 5011 KL-KT, KV-IK 43974 1026 KL-KT, KV-IK
2869 5896 KL-KT, KV-IK 43976 1243 KL-KT, KV-IK
2870 3690 KL-KT, KV-IK 43977 440 KV-IK
2871 3383 KL-KT, KV-IK 43978 213 KV-IK
2872 3577 KL-KT, KV-IK 43979 546 KL-KT,
KV-IK, I
2873 3932 KV-IK 43980 651 KL-KT, I
2874/2 3983 KV-IK 43984 260 KV-IK, I
2875/3 1846 KV-IK 43985 360 KV-IK, I
2875/4 1618 KV-IK 43986 270 KV-IK
2876/3 816 KV-IK 43987 1115 KV-IK, I
2876/4 1628 KV-IK 43988 1056 KL-VA,
KV-IK, I
2877/2 14501 KV-IK 43989 1045 KV-IK, I

A 18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete * 

A Csepel-sziget északi környezetében megvalósításra kerülő városi parkhoz szükséges és elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzéke

Helyrajzi szám Terület m2 Keretövezet
209984 8 570 Z-KP; Z-VP
209985 1 600 Z-KP; Z-VP
209986 41 931 E-VE; Z-KP; Z-VP
209987 1 890 E-VE; Z-VP
209988 179 406 E-VE; Z-VP
209989 3 801 Z-VP
209990/1 4 718 Z-VP
209990/2 94 507 Z-VP
209991 49 713 Z-VP
209992/1 50 299 Z-VP
209992/2 3 378 Z-VP
209994/1 3 330 Z-VP
209994/2 1 806 Z-VP

  Vissza az oldal tetejére