Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

81/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet

a fővárosi taxiállomások használatával kapcsolatos ideiglenes szabályokról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, 63/A. § h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Fővárosi Közgyűlés Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdés második francia bekezdésének és (6) bekezdésének hatályát felfüggeszti, a felfüggesztés megszüntetéséről külön rendeletet alkot. Ezen időpontig a taxiszolgáltatást végző vállalkozók felé taxiállomás-használati díj nem érvényesíthető.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére