A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Műemléki Alap, 2001. * 

A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága a főváros építészeti értékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A Fővárosi Közgyűlés e célra anyagi fedezetet különített el, melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani.

A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A pályázatokat a
Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájához
(Budapest V. kerület, Károly körút 28.)
kell benyújtani

2001. május 15-ig,

félfogadási időben: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig.

Csak lezárt borítékban benyújtott (beérkezett) pályázatok vehetők figyelembe.

A borítékra kérjük ráírni:

„Műemléki Alap 2001”

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:

- az elvégezni kívánt munka leírását, építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt, az érintett épület helyrajzi számát;

- fényképdokumentációt a jelenlegi állapotról;

- a tervezett befejezési határidőt;

- a tételes kiviteli költségvetést;

- a megpályázott pénzösszeg megjelölését;

- előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használják fel;

- több tulajdonos vagy használó esetén a tulajdonos(ok) meghatalmazását az őket képviselő személy részére, a pályázaton való részvételre és annak lebonyolítására.

A támogatásra csak a még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága bírálja el. A támogatást elnyert pályázókkal a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság elnöke megállapodást köt, mely a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés és pénzügyi elszámolás szabályait tartalmazza.

A határidőn túl benyújtott, valamint tartalmilag és formailag nem megfelelő pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

A beérkezett pályázatokat a kiírók 2001. június 30-ig elbírálják.

A döntésről ezt követően 15 napon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.

A Fővárosi Közgyűlés
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága


  Vissza az oldal tetejére