A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú rendezvények, rendezvénysorozatok és garantált programok 2001-2002. évi támogatására * 

A pályázat célja:

Az elmúlt években hagyományteremtő jelleggel, sikeresen megrendezett turisztikai programok fenntartása, népszerűsítésének segítése, kiterjedt reklámkampánnyal célzott vendégkör vonzása Budapestre.

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre

- Nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások (gazdálkodó szervezetek), melyek intézményi tevékenységükből eredően az esemény gazdái vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.

- A pályázathoz kérjük csatolni a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény, önkormányzat esetében a közgyűlés határozatának, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.

2. A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli.

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes (számlákkal igazolt) elszámolást adni.

- Nem pályázható támogatás a 2001. május 31. előtt lezajlott rendezvények, programok utólagos finanszírozásához.

3. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- Az elbírálás során előnyt élveznek a turisztikai garantált programok.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Turizmus Panoráma szaklapban közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében, a Turisztikai Bizottság köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.

- A támogatási összeg a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációját követően kerülhet átutalásra.

4. A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak. A pályázott program előkészítettségi szintjét (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell.

- A pályázó kötelezettségvállalása, miszerint a pályázott program megvalósításához szükséges pénzeszközök 50%-a saját forrásból és szponzori bevételekből rendelkezésre áll. Az erre vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot kérjük csatolni.

(Nem tekinthető saját forrásnak a különböző állami pénzalapokból elnyert támogatás!)

5. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, összesen 6 példányban, melyből egy eredeti.

Az adatlap formanyomtatványa átvehető: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

cím: Budapest V., Károly körút 28.,

hozzáférhető az Internet - „Városházi lapok” helyen, az alábbi elérési módon:

http://www.budapest.hu - PÁLYÁZATOK címszó alatt.

6. A pályázat benyújtásának módja:

- Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház utca 9-11.

1364 Budapest 4. Pf. 1

- A borítékon kérjük feltüntetni:

„Fővárosi Idegenforgalmi Alap - 2001-2002-es program pályázat”

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez küldött pályázatot elfogadni nem áll módunkban.

7. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje:

2001. április 28. 24 óra

8. További információ:

Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

Telefon: 327-1098, 327-1214

Fax: 327-1890

E-mail: tothgybudapest.hu

Fővárosi Közgyűlés Turisztikai Bizottsága


  Vissza az oldal tetejére