A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, 2001. * 

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a 24/2001. (IV. 20.) OGY határozat „A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről”, illetve a 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet „A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól”, valamint a Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve és Operatív Programja alapján pályázatot hirdet a régió számára biztosított keretösszeg terhére a 2001. évre az alábbi témákban:

- A régió belső elérhetőségének (közlekedésének) javítása.

- Hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának segítése.

- Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése.

- Kis- és középvállalkozások hálózatainak fejlesztése.

- Településközpontok funkcióbővítése.

- A régió tudásbázisának fejlesztése.

- A régió turisztikai potenciáljának fejlesztése.

A részletes pályázati kiírások és az Operatív Program a Központi Régió honlapjáról - www.kozpontiregio.hu - letölthetők, illetve a nyomtatott részletes pályázati kiírások megvásárolhatók a Pro Régió Ügynökségnél, melynek címe: Budapest XIII., Pozsonyi út 56.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. szeptember 30.

Pályázati forródrót: (06-1) 237-4228


  Vissza az oldal tetejére