A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Közhasznú Társaság

2000. évi közhasznúsági jelentése * 

MÉRLEG
2000. december 31.

E Ft
A tétel megnevezése Tárgyév A tétel megnevezése Tárgyév
A. Befektetett eszközök 121,790 D. Saját tőke 146,760
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2 I. JEGYZETT TŐKE 120,000
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 121,788 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0
III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 III. TŐKETARTALÉK
B. Forgóeszközök 26,805 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21,544
I. KÉSZLETEK 0 V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0
II. KÖVETELÉSEK 3,934 VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 5,216
III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 E. Céltartalékok 25
IV. PÉNZESZKÖZÖK 22,871 F. Kötelezettségek 4,656
C. Aktív időbeli elhatárolások 5,692 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. 1,059
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 154,287 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. 3,597
G. Passzív időbeli elhatárolások 2,846
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 154,287

  Vissza az oldal tetejére