A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

a 2000. évre szennyvízcsatorna-hálózat építésére meghirdetett felhalmozási célú decentralizált támogatásokról és fővárosi céltámogatásokról * 

1. Decentralizált támogatások

A Fővárosi Közgyűlés a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2359/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatának a) pontja értelmében a felhalmozási célú decentralizált támogatás 2000. évi és a további évekre leköthető kerete terhére az 1. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt kerületi szennyvízcsatornahálózat-építésekre összesen 239 073 ezer Ft decentralizált támogatást biztosít az 1. számú melléklet 3-5. oszlopai szerinti részletezésben. A támogatás mértéke rendre megegyezik a forrás hiányában elutasított központi céltámogatási igényekkel.

2. Fővárosi céltámogatások

A Fővárosi Közgyűlés a kerületi önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet 1-2. §-a alapján.

- A 2412/1999. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozata értelmében a 2. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt - központi céltámogatást elnyert - kerületi szennyvízcsatorna-hálózat építésekre összesen 86 695 ezer Ft - fővárosi céltámogatást biztosít a 2. számú melléklet 5-6. oszlopai szerinti részletezésben.

- A 2359/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozata b) pontja értelmében az 1. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt - decentralizált támogatást elnyert - kerületi szennyvízcsatornahálózat-építésekre összesen 312 857 ezer Ft fővárosi céltámogatást biztosít az 1. számú melléklet 6-8. oszlopai szerinti részletezésben.

- A 2362/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozata értelmében a 3. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt - forrás hiányában sem központi, sem decentralizált támogatásban nem részesülő - kerületi szennyvízcsatorna-hálózat építésekre összesen 865 712 ezer Ft fővárosi céltámogatást biztosít a 3. számú melléklet 3-5. oszlopai szerinti részletezésben.

A fővárosi céltámogatás mértéke a vissza nem igényelhető áfával együttes teljes beruházási költség egyéb forrásokkal (központi cél-, decentralizált támogatás, szennyvízcsatornahálózat-építésben érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásai) csökkentett összegének 50%-a.

3. Nem támogatott pályázatok

Az alábbi - a központi céltámogatási pályázaton tartalmi, illetve formai okok miatt elutasított - beruházások a pályázati feltételek értelmében nem részesülhetnek sem decentralizált támogatásban, sem a fővárosi céltámogatásban:

- II. ker., Pesthidegkút II/B. sz. vízgyűjtő I. ütem,

- II. ker. Pesthidegkút 8. sz. vízgyűjtő csatornázása,

- III. ker. Óbuda-Békásmegyer (északi és nyugati rész) csatornafejlesztés,

- III. ker. Óbuda-Békásmegyer (Csillaghegy-Római fürdő) csatornafejlesztés,

- XI. ker. Budaörsi út - Határárok u. csatornázása,

- XVII. ker. Tehermentesítő II. szakasz.

A XVIII. kerületi Önkormányzat a XVIII., Örs-Csaba-Tünde u. beruházás pályázatát visszavonta.

1. számú melléklet

ezer Ft-ban
Kerület Beruházás megnevezése Decentralizált támogatás Fővárosi céltámogatás
2000. évi 2001. évi összesen 2000. évi 2001. évi összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
XXIII. Hunyadi u. 1 208 741 1 949 2 719 1 666 4 385
XXIII. Csillag 1 352 829 2 181 1 655 1 015 2 670
XXIII. Tárcsás - Láng 4 465 2 736 7 201 10 562 6 474 17 036
XXIII. Domonkos 5 194 3 185 8 379 5 659 3 469 9 128
XXIII. Ruca 1 529 939 2 468 2 279 1 397 3 676
XXIII. Vitéz 2 144 1 315 3 459 2 825 1 731 4 556
XXIII. Vasút 3 876 2 377 6 253 10 522 6 449 16 971
XXIII. Stefánia 3 289 2 017 5 306 3 459 2 120 5 579
XXIII. Láng E. 3 666 2 247 5 913 9 119 5 589 14 708
XXIII. Zsarátnok 2 748 1 685 4 433 3 157 1 935 5 092
XXIII. Sámfa 1 710 1 048 2 758 2 381 1 460 3 841
XXIII. Sodronyos 3 915 2 400 6 315 5 786 3 547 9 333
XXIII. Kenyér 4 238 2 598 6 836 5 277 3 235 8 512
XXIII. Zeller 2 825 1 731 4 556 3 473 2 128 5 601
XXIII. Erzsébet 6 707 4 110 10 817 17 093 10 477 27 570
XXIII. Mezsgye - Maros - Újtelep 9 061 5 554 14 615 17 554 10 759 28 313
XXIII. Lóállás 3 401 2 084 5 485 4 463 2 735 7 198
XXIII. Szikes 3 710 2 274 5 984 3 716 2 278 5 994
XXIII. Összesen 65 038 39 870 104 908 111 699 68 464 180 163
XVIII. Vajk - Ilocska - Gilvánfa 11 363 6 965 18 328 7 476 4 582 12 058
XVIII. Alpár - Zsolt - Ajtony 19 681 12 063 31 744 15 361 9 415 24 776
XVIII. Összesen 31 044 19 028 50 072 22 837 13 997 36 834
XXII. Zerge - Olajhegy - Halom 5 007 3 068 8 075 8 904 5 458 14 362
XXII. Tőke - Zalka 4 139 2 537 6 676 6 052 3 710 9 762
XXII. Sörház 1 897 1 162 3 059 1 748 1 072 2 820
XXII. Háros - Csallóköz 800 491 1 291 370 226 596
XXII. Hittérítő - Portyázó 4 428 2 714 7 142 10 558 6 471 17 029
XXII. Nótafa 1 458 893 2 351 1 162 712 1 874
XXII. Összesen 17 729 10 865 28 594 28 794 17 649 46 443
XXI. Mátra - Cincér - Szent István 8 587 5 263 13 850 14 307 8 768 23 075
XXI. Összesen 8 587 5 263 13 850 14 307 8 768 23 075
XVI. Avarszállás 2 115 1 296 3 411 1 375 843 2 218
XVI. Széchenyi 853 523 1 376 487 298 785
XVI. Wesselényi (Ida - Budapesti u.) 3 847 2 358 6 205 2 501 1 533 4 034
XVI. Kötőfék 1 662 1 019 2 681 998 611 1 609
XVI. Összesen 8 477 5 196 13 673 5 361 3 285 8 646
XV. Alag 3 274 2 006 5 280 1 637 1 003 2 640
XV. Töltés - Harsányi 5 595 3 429 9 024 2 797 1 715 4 512
XV. Összesen 8 869 5 435 14 304 4 434 2 718 7 152
XX. Komárom 1 401 859 2 260 1 417 868 2 285
XX. Csoma 7 075 4 337 11 412 5 121 3 138 8 259
XX. Összesen 8 476 5 196 13 672 6 538 4 006 10 544
Mindösszesen 148 220 90 853 239 073 193 970 118 887 312 857

2. számú melléklet

ezer Ft-ban
Kerület Beruházás megnevezése Központi céltámogatás Fővárosi céltámogatás
2000. évi összesen 2000. évi összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6.
IV. Blaha L. 8 274 8 274 3 297 3 297
IV. Úttörő - Pajtás - Tábor u. 9 321 9 321 3 610 3 610
IV. Összesen 17 595 17 595 6 907 6 907
XXII. Dévény - Konzervgyár u. 9 874 9 874 14 563 14 563
XXII. Park u. 9 452 9 452 14 374 14 374
XXII. Promontor - Széchenyi - Nyár - Lugosi - Promontor
25 191

25 191

28 594

28 594
XXII. Vöröskuti hts. - Szentkorona 16 686 16 686 22 257 22 257
XXII. Összesen 61 203 61 203 79 788 79 788
Mindösszesen 78 798 78 798 86 695 86 695

3. számú melléklet

Kerület Beruházás megnevezése Fővárosi céltámogatás (ezer Ft-ban)
2000. évi 2001. évi összesen
1. 2. 3. 4. 5.
XVII. Nagyszentmiklósi - Szigetcsép - Pesti 44 384 149 999 194 383
XVII. Kévekötő - Felsőbánya 36 132 36 132
XVII. Összesen 80 516 149 999 230 515
XI. Barázda köz - Kalotaszeg u. 23 500 23 500
XI. Összesen 23 500 23 500
XVIII. Címer - Nemes 39 886 39 886
XVIII. Gerely - Napfürdő - Dalmady 51 286 41 846 93 132
XVIII. Összesen 91 172 41 846 133 018
XXI. Máramarosi és környéke 39 819 17 066 56 885
XXII. Hasadék - Panoráma - Temesvári - Tatárka - Vincellér
64 250

64 250
XXII. Panoráma - Baross 6 350 6 350
XXII. Csalogány 2 730 2 730
XXII. Pék u. (18.) 950 950
XXII. Eperszem 3 420 3 420
XXII. Fenyőpinty 5 390 5 390
XXII. Pannónia 7 320 7 320
XXII. Szikla 4 640 4 640
XXII. Losonci 3 930 3 930
XXII. Pék utcából nyíló névtelen u. 1 670 1 670
XXII. Háros u. és környéke 69 800 69 800
XXII. Összesen 170 450 170 450
XVI. Wesselényi (Csömöri - Béla u.) 9 245 9 245
XVI. Szénás 10 332 10 332
XVI. Hermina - Komáromi 6 243 6 243
XVI. Mátyás király u. 10 013 10 013
XVI. Sarkad - Anna 15 782 15 782
XVI. Bem apó u. 2 088 2 088
XVI. Szt. Imre 1 784 1 784
XVI. Kossuth L. - Árpád 10 651 10 651
XVI. Összesen 66 138 66 138
XV. Csomád 16 630 16 630
XV. Veresegyházi 9 629 9 629
XV. Kemény I. 8 948 8 948
XV. Szerencs 9 308 9 308
XV. Bezerédj 2 994 2 994
XV. Baksay S. 9 420 9 420
XV. Kinizsi - Palotás 6 345 6 345
XV. Palánk 7 440 7 440
XV. Galgó u. 1 621 1 621
XV. Oroszlán u. (Arany J. - Szerencs) 4 757 4 757
XV. Radda Barnen 1 468 1 468
XV. Győzelem 7 561 7 561
XV. Platán 9 104 9 104
XV. Ferenczy S. 6 692 6 692
XV. Győztes 6 779 6 779
XV. Csákó 4 995 4 995
XV. Géza fejedelem tér 2 456 2 456
XV. Gergő 6 908 6 908
XV. Madách 6 550 6 550
XV. Neptun 5 320 5 320
XV. Oroszlán (Radda B. - Palotás) 4 350 4 350
XV. Összesen 139 275 139 275
XX. Lázár 6 888 6 888
XX. Bányász 3 858 3 858
XX. Kazinczy 8 004 8 004
XX. Szondi 6 485 6 485
XX. Szalárdi M. 3 206 3 206
XX. Géza 5 400 5 400
XX. Lehel 5 237 5 237
XX. Jósika 3 337 3 337
XX. Barkó 2 520 2 520
XX. Nyáry Pál 995 995
XX. Összesen 45 930 45 930
Mindösszesen 656 800 208 911 865 711

  Vissza az oldal tetejére