A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2000. évi közhasznúsági jelentése * 

A Közalapítvány 1999. március 10-e óta kiemelten közhasznú szervezet. Az alapítvány nyilvános pályázati úton osztja el a rendelkezésére álló pénzeszközöket a fővárosi civil szervezetek tevékenységének segítése céljából.

A közalapítvány 2000-ben 18 497 000 Ft támogatást kapott a Fővárosi Önkormányzattól, 13 930 000 Ft-ot pályázati úton osztott szét.

Adományokból beérkezett 1 000 000 Ft készpénz magánszemélytől, 6 772 368 Ft értékben természetbeni adományokból. Jelentős volt a kamatbevételünk is, 679 805 Ft, mert az ideiglenesen szabad pénzeszközeinket az OTP számlánkon tartósan lekötöttük.

Az 1 000 000 Ft-os magánszemélytől érkezett adományt a Zsirai Fogyatékos Otthon kapta meg.

Az alapítvány kiadásai a következő tételekből adódtak:

2 fő megbízási díj 380 000 Ft
Járulékok 136 800 Ft (tárgy évi)
Járulékok 241 400 Ft (előző évi)
Hirdetés 253 500 Ft
Egyéb költség 445 078 Ft (posta-, bankköltség, könyvelési díj, közzétételi díj)
Összesen: 1 456 778 Ft

Az előző évről maradt (3 189 452 Ft) és a beérkezett (6 772 368 Ft) természetbeni adományokból kiosztásra került 3 595 851 Ft értékű adomány. A Vöröskereszt raktárából betörés miatt elveszett 702 344 Ft értékű adomány. A legnagyobb adományozó 2000-ben a Diversey Lever Divizió volt, a beérkezett áru értéke 3 417 210 Ft.

Az adományokból megmaradt készletek 2000. december 31-i záró értéke: 5 663 625 Ft.

Az elszámolási betétszámla záró egyenlege december 31-én: 7 441 292 Ft.

A BSZF 2000. évben is az szt. előírásainak megfelelően beszámolóját a kettős könyvvitel szabályai szerint, pénzforgalmi elszámolásban készítette.

Bevételei egy részét szerződések alapján a Fővárosi Önkormányzattól kapta, illetve pályázatokon nyerte. Néhány bevételhez az alapítási céljának megfelelően - szociológiai kutatások, egyéb civil szervezeteknek nyújtott tanácsadás stb. -, de vállalkozási jelleggel jutott.

A mellékelt táblázatból és a főkönyvi kivonatból világosan kitűnik, hogy a költségeket felmerülés szerint projektenként számoltuk el.

Az ún. egyéb költségeket bankköltség, könyvelés költsége, kis értékű eszközök beszerzése, az irodaszerek és szakkönyvek beszerzése nem köthető közvetlenül bármely programhoz, itt azt a megoldást választottuk, hogy ezek összességét a bevételek arányában osztottuk fel.

A mellékelt táblázatban

- Fővárosi Önkormányzat 1999-2000. programra 2000-ben érkezett meg az 1300 E Ft, de 1999-ben már 1 311 077 Ft költség merült fel.

- Fővárosi Önkormányzat - bűnmegelőzés: 1300 E Ft 2000-ben érkezett, 1999-ben 100 E Ft költséget már elszámoltunk.

- ISM Drog kiadvány 2000-ben 1250 E Ft-ot kaptunk, 1999-ben 217 638 Ft-ot számoltunk el e program terhére.

- A XVII. kerületi szociális térkép készítésére 1999-ben érkezett 3088 E Ft.

1999-ben ebből 1 964 771 Ft került elszámolásra abban az évben.

2000-ben (lásd Mérleg) 3459 E Ft volt a bérköltség a 3 főállású munkatársnak.

3 főnek fizettünk 25 E Ft/fő megbízási díjat.

A programokban közreműködők a jelen gazdasági helyzetnek megfelelően különböző bt.-k, illetve kft.-k tagjai, így munkájuk ellenértékét nem bérköltségként vették fel, hanem a vállalkozásuk számlázta ki a BSZF-nek.

Az említett közreműködők nagy része évek óta dolgozik együtt velünk, a szakmai beszámolóban soroljuk fel, hogy ki melyik programban vett részt.

A mérlegtételekhez a főkönyvi kivonat ismeretében külön magyarázatra nincs szükség. Annyit meg kell említenünk, hogy a 2000. évet 1 186 E Ft veszteséggel zártuk. Pénzeszközeink (elszámolási betétszámlán, lekötött betéten és a házi pénztárban) összesen: 7 188 685 Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeinket a decemberben kifizetett munkabérek járulékai teszik ki.

Budapest, 2001. július 12.

Melléklet

FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY

Kiemelten közhasznú alapítvány mérlege (E Ft-ban)
sor-
szám
A tétel megnevezése Forrásközpont Alapítványtörzs Alapítvány összesen
1999. év 2000. év 1999. év 2000. év 1999. év 2000. év
1. A. Befektetett eszközök
(2.-5. sorok)
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZK. EH-E
6. B. Forgóeszközök
(7.-10. sorok)
13 595 7 348 6 840 13 105 20 435 20 453
7. I. KÉSZLETEK 3 189 5 664 3 189 5 664
8. II. KÖVETELÉSEK 5 808 159 5 808 159
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 7 787 7 189 3 651 7 441 11 438 14 630
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
2. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sorok)
13 595 7 348 6 840 13 105 20 435 20 453
13. D. Saját tőke
(14.-17. sorok)
10 025 6 136 6 599 13 105 16 624 19 241
14. I. INDULÓ TŐKE 1 200 2 300 3 000 3 000 4 200 5 300
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 8 825 3 836 3 599 10 105 12 424 13 941
16. - ebből tárgyévi eredmény 4 321 -1 625 2 883 6 506 7 204 4 881
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek
(20.-27. sorok)
3 570 1 107 241 3 811 1 107
20. I. HOSSZÚ LEJ.-Ú
KÖTELEZ.-EK
21. II. RÖVID LEJ.-Ú
KÖTELEZ.-EK
3 570 1 107 241 3 811 1 147
22. G. Passzív időbeli elhat.-ok 105 105
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+18.+19.+22. sorok)
13 595 7 348 6 840 13 105 20 435 20 453
Kiemelten közhasznú alapítvány eredménykimatatása (E Ft-ban)
sor-
szám
A tétel megnevezése Forrásközpont Alapítványtörzs Alapítvány összesen
1999. év 2000. év 1999. év 2000. év 1999. év 2000. év
1. A. Össz kh. tev. bevétele
(2-7. sorok)
13 063 9 550 55 029 26 949 68 092 36 499
2. 1. Kh. célra kapott tám. 4 300 4 300
3. a. alapítótól 3 786 1 700 14 715 18 497 18 501 20 197
4. b. állh. más alren-től 2 600 2 600
5. 2. Pályázati úton elny.tám. 6 851 5 250 6 851 5 250
6. 3. Kh.tev-ből származó bev.
7. 4. Egyéb bevételek 2 426 40 314 8 452 42 740 8 452
8. B. Vállalk-i tevék. bevétele
(9-10. sorok)
4 981 4 981
9. 1. Nem cél sz-i tev. bev-e 311 311
10. 2. Egyéb cél sz. tev. bev-e 4 670 4 670
11. C. Össz bevétel (1.+8. sor) 13 063 14 531 55 029 26 949 68 092 41 480
12. D. Kh. tev. költségei 8 742 10 242 52 146 20 443 60 888 30 685
13. E. Vállalk-i tev. költségei
(14.-15. sorok)
5 914 5 914
14. 1. Nem cél sz-i tev. ktg-e 46 46
15. 2. Egyéb cél sz. tev. ktg-e 5 868 5 868
16. F. Össz. tevék. költsége
(12.+13. sor)
8 742 16 156 52 146 20 443 60 888 36 599
17. G. Adózás előtti eredmény 4 321 -1 625 2 883 6 506 7 204 4 881
18. H. Adófiz-i kötelezettség
19. I. Tárgyévi eredmény
(17.-18. sorok)
4 321 -1 625 2 883 6 506 7 204 4 881
Tájékoztató adatok (E Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráf-ok 5 758 517 6 275
B. Anyagjellegű ráf-ok 369 698 1 067
C. Értékcsökkenési leírás
D. Egyéb ktg-ek, ráfordítások 10 029 10 029
E. A szerv. által nyújtott tám-ok 19 228 19 228

  Vissza az oldal tetejére