A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2001. évi közhasznúsági jelentése * 

Szöveges beszámoló

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány Budapest III., Szent János utca 16.

A Közalapítvány 1998. január 1. napjától, kiemelten közhasznú szervezet.

A Közalapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei: olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda működtetése, fejlesztése, amelyben a szállodai szakmák, az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban középiskolai képzést folytat.

A tevékenység finanszírozása az alábbi forrásokból történik:

- állami normatíva,

- önkormányzati kiegészítő normatíva.

- adományok,

- személyi jövedelemadó 1%-a.

Kiemelten közhasznú alapítvány mérleg

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A) Befektetett eszközök 267 793 291 605
B) Forgóeszközök 17 016 12 446
C) Aktív időbeli elhatárolások 603 0
Eszközök (aktívák) összesen: 285 412 304 051
Források
D) Saját tőke 196 770 182 614
E) Céltartalék 90 0
F) Kötelezettségek 33 879 36 546
G) Passzív időbeli elhatárolás 54 673 84 891
Források (passzívák) összesen: 285 412 304 051

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Kiemelten közhasznú alapítvány eredménykimutatása

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 272 139 307 485
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 58 947 59 922
C) Összes bevétel 331 086 367 407
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 278 653 307 152
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 59 092 61 430
F) Összes ráfordítás 337 745 368 582
G) Adózás előtti eredmény -145 -1 508
H) Adófizetési kötelezettség 1 408 773
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény -1 553 -2 281
J) Tárgyévi közhasznú eredmény -6 514 333
Tájékoztató adatok
A) Személyi jellegű ráfordítások 187 557
1. Bérköltség 127 463
Ebből: - megbízási díjak 7 656
- tiszteletdíjak 900
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 932
3. Bérjárulékok 49 162
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0

Hitelesítő záradék

Az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze.

Az éves beszámoló az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A mérlegben az eszközök (aktívák) és források (passzívák) összege 304 051 E Ft, egyező.

A beszámolót a fenti adatokkal hitelesítem.

Gulyásné Túróczi Margit s. k.,

bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

KI-5328/97/X

TSZ.: 005201


  Vissza az oldal tetejére