A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2001. évi közhasznúsági jelentése * 

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY

az állami gondoskodásból kikerült fiatalok életkezdésének segítésére

Védnök: Göncz Árpádné

Elnök: Dr. Schiffer János

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Levélcím: 1840 Bp., Pf. 1

Telefonszám: 327-1003

Számlaszám: ERSTE BANK 11613008-00101200-13000004

Adószám:18002680-0-41

A Támasz Alapítvány közhasznú fokozatú szervezet. (Legfelsőbb Bíróság VI. 37.628. 2000/2. végzése)

Az Alapítvány képviselő - 1988-tól változatlanul:

Burdza Emilné, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Forgács István, 1031 Budapest, Nánási út 8/A

Karikás György, 1112 Budapest, Háromszék u. 35.

A Kuratórium 2001-ben:

- Megkülönböztetetten segítette annak a 10 fő fiatalnak, élete, tanulmányai alakulását, akiket évekig támogatott és akik a beszámolási időszakban államvizsgáztak. Közülük 9 fő diplomát kapott, 1 főnek nem sikerült a szükséges követelményeknek eleget tenni.

- 29 fő részesült:

2001. 01-től-2001. 08-ig havi 7000 Ft

2001. 09-től-2001. 12. 31-ig havi 10 000 Ft

ösztöndíjban.

- 4 fő kapott - a Budapest Vajdahunyad u. 16. I. emelet 4-ben lévő lakásotthonban elhelyezést.

Támogatottainkkal - elsősorban a félállású utógondozón keresztül - kapcsolatunk van.

Tevékenységünkhöz a központi költségvetésből, illetve a Fővárosi Közgyűléstől támogatást nem kértünk és nem kaptunk.

A Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetéséből - a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján - cél szerinti juttatásként egymillió forintot kaptunk, melyből:

445 E Ft-ot a lakásotthon fenntartására.

555 E Ft-ot ösztöndíjra fordítottunk.

Pályázat útján a Szociális és Családügyi Minisztériumtól 1 100 000 Ft céltámogatásban részesültünk. Ezt az összeget rendeltetésének megfelelően ösztöndíjra fordítottuk.

2002. február 04.

A 2000/2001-es tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben fejezték be tanulmányaikat ösztöndíjasaink:

1 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola - katolikus hitoktató, óvodapedagógus

1 fő Budapesti Műszaki Főiskola - könnyűipari mérnök

1 fő Eötvös Loránd Tudományegyetem - művészettörténész

1 fő Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskola - testnevelés és rekreáció szakos tanár

1 fő Kecskeméti Tanárképző Főiskola - általános iskolai tanító, óvodapedagógus

1 fő Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskola - diplomás ápoló

1 fő Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskola - gyógytornász

1 fő Szolnoki Főiskola - közgazdász

1 fő Wesley János Lelkészképző Főiskola - általános szociális munkás

A 2001/2002-es tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekbe tanulnak ösztöndíjasaink (29 fő):

3 fő Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola

2 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola

1 fő Benedek Elek Pedagógiai Főiskola

1 fő Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

3 fő Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

1 fő Comenius Tanítóképző Főiskola

1 fő Debreceni Orvostudományi Egyetem

3 fő Eötvös Loránd Tudományegyetem

1 fő Eszterházy Károly Főiskola

1 fő Magyar Iparművészeti Egyetem

1 fő Magyar Képzőművészeti Egyetem

1 fő Miskolci Egyetem

1 fő Mozgássérültek Pethő András Nevelőképző és Nevelő Intézet

1 fő Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2 fő Pécsi Tudományegyetem

2 fő Szegedi Tudományegyetem

1 fő Szent István Egyetem - Gödöllő

2 fő Veszprémi Egyetem

1 fő Idegennyelv-tanulás

18002681-1-41

Statisztikai számjel vagy adószám

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: TÁMASZ

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY CÍME: Budapest, 1051. Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető alapítványok, közalapítványok közhasznú beszámolójának mérlege
2001 év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 1 119 11 746
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 119 11 746
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 11 973 11 226
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 1 118
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 973 10 108
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)
13 092 22 972
13. D. Saját tőke (14.-17. sorok) 13 092 22 885
14. I. INDULÓ TŐKE 3 770 3 770
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 9 322 19 115
16. - ebből tárgyévi eredmény
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 87
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 87
22. G. Passzív időbeli elhatárolások
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+18.+19+22. sor)
13 092 22 972

Keltezés Bp. 2002. február 12.

................................................
a (köz)alapítvány vezetője

Jelentés a Támasz Alapítvány 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

Az alapítvány 2001. évi gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat, számlákat, bank- és pénztárbizonylatokat áttekintve az alábbi jelentést tesszük.

Alapítványi bevételek:

- Támogatások 1 091 000 Ft
- Szja 1% 312 719 Ft
- Lakhatási hozzájárulás (Vajdahunyad u. 16. lakói) 120 000 Ft
- Kamatbevételek: 785 304 Ft
Összesen: 2 309 023 Ft

Az alapítványt szerződés alapján megillető 1 100 000 Ft-os támogatás a Szociális- és Családügyi Minisztériumból 2002. március elején érkezett meg.

Balogh Tibor 2001. II. félévi lakhatási hozzájárulását 2002. január hónapban fizette be.

Alapítványi kiadások:

- Jelentős összeg az ösztöndíj kifizetése 2 779 000 Ft
- Élelmiszerek, ajándékok 135 680 Ft
- Lakással kapcsolatos kiadások 445 807 Ft
- Működéssel kapcsolatos egyéb kiadások 813 738 Ft
Összesen: 4 174 225 Ft

A Vajdahunyad u. 16. sz. alatti lakás közös költségét rosszul állapították meg és utólag, 2002. februárjában 87 323 Ft közös költséget átutaltak.

Az átutalásokat az ösztöndíjasok névsorával, illetve anyagával egyeztettük.

2001. évben 9 fő ösztöndíjas fejezte be tanulmányait (8 fő főiskolán, 1 fő egyetemen).

Évente átlagosan 30 főt támogatnak. 2002-ben a végzős növendékek helyére pályázatot hirdetnek.

2001. december 31-én 10 107 751 Ft-tal rendelkezett az alapítvány, amelyből bankszámlán 1 471 346 Ft, lekötött betét pedig 8 636 405 Ft volt.

2001. évi nyitó készlet 11 972 953 Ft
2001. évben a tőke 1 865 202 Ft-tal csökkent.

Az alapítvány munkáját szabályszerűen végzi.

Budapest, 2002. március 27.


  Vissza az oldal tetejére