A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Helyesbítés

a Fővárosi Közlöny 2002/11. számában

A Fővárosi Közlöny 2002. június 21-i 8. számában megjelent „Budapest Főváros Közgyűlése Informatikai Bizottságának pályázati felhívása a FŐSZINFORM intézmény-vezetői, magasabb vezető beosztás ellátására” szövege helyesen a következő:

Pályázati felhívás

I. A pályázati felhívást kiíró adatai:

Neve: Budapest Főváros Közgyűlés Informatikai Bizottsága

Címe: Budapest V. ker., Városház u. 9-11.

II. A pályázati felhívás kiírását kötelezővé tevő jogszabály megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdés.

III. A meghirdetett állás adatai:

Munkahely neve:

A Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)

Címe: 1067 Budapest, Eötvös u. 10.

Feladatkör/Munkakör: Intézményvezető/Igazgató

Az ellátandó feladatok: Az intézmény eredményes működésének biztosítása, a szolgáltatások színvonalának emelése, a fővárosi informatikai fejlesztési célkitűzések megvalósításában való hatékony részvétel.

Az intézmény fő tevékenysége:

Szoftverkészítés, szaktanácsadás, adatfeldolgozás, valamint egyéb számítástechnikai tevékenység ellátása. Az intézmény önálló jogi személy, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Vezetői szint:

Magasabb vezető beosztás

Az állás a megbízás napjától tölthető be.

IV. Az állás betöltésének feltételei:

A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) szereplő általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, összeférhetetlenség hiánya, felsőfokú szakirányú iskolai végzettség) és azokat igazolnia kell.

Az általános előírásokon túlmenő alkalmazási feltételek:

Előnyt jelent:

az államigazgatási szerveknél, vagy azok intézményeiben szerzett vezetői gyakorlat, angol nyelvismeret

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további feltételek:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai vezetői elképzeléseket, az intézmény fejlesztésére vonatkozó távlati elgondolásokat.

Az intézményvezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

Egyéb:

V. Illetmény és egyéb juttatás(ok):

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet figyelembevételével, megegyezés szerint.

VI. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:

A benyújtott pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajzot,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

az iskolai végzettséget, illetve egyéb képesítést igazoló közokirat hitelesített másolatát.

VII. A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó előírások:

1. A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre:

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala

Informatikai Ügyosztály

A pályázatokat zárt borítékban „FŐSZINFORM Pályázat” felirattal kell benyújtani.

2. A pályázat benyújtásának határideje:

A Fővárosi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap.

VIII. A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonatkozó tájékoztatás:

1. A pályázat elbírálásának módja: A szakmai-szakértői bizottság írásos véleménye és a főpolgármester véleményének figyelembevételével a Fővárosi Közgyűlés Informatikai Bizottsága dönt.

2. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap.

IX. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vonatkozó tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

Név: Fővárosi Közgyűlés Informatikai Bizottságának elnöke

Címe: Budapest V., Városház u. 9-11. III. emelet 396.

Telefon: 327-1451 Fax: 327-1872


  Vissza az oldal tetejére