A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Közhasznú Társaság

2001. évi közhasznúsági jelentése * 

E Ft
A tétel megnevezése Tárgyév
A. Befektetett eszközök 126,874
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 126,874
III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
B. Forgóeszközök 37,034
I. KÉSZLETEK 0
II. KÖVETELÉSEK 16,589
III. ÉRTÉKPAPÍROK 0
IV. PÉNZESZKÖZÖK 20,445
C. Aktív időbeli elhatárolások 1,131
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 165,039
D. Saját tőke 146,902
I. JEGYZETT TŐKE 120,000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0
III. TŐKETARTALÉK 0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 26,760
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0
V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0
VI. MÉRLEG SZERINTI EREDM. 142
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 16,199
I. HÁTRASOROLT KÖT. 0
II. HOSSZÚ LEJARATÚ KÖT. 1,099
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. 15,100
G. Passzív időbeli elhatárolások 1,938
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 165,039

  Vissza az oldal tetejére