A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2001. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2001 év

FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezése

1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZA U. 9-11.

címe

Keltezés: Budapest, 2002. szeptember 11.

................................................
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P. H.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Társasházak beszámolókészítési kötelezettsége

A társasházak számára előírt beszámolási kötelezettség az Egyszerűsített beszámoló, amely a 1715/A nyomtatvány kitöltésével teljesíthető. Saját elhatározásból kettős könyvvitelt vezető társasház választhatja a számviteli törvény szerinti éves, illetve egyszerűsített éves beszámolót (T.1710, T1711) is.

2. Társadalmi szervezetek, köztestületek (a továbbiakban együtt: társadalmi szervezet) beszámolókészítési kötelezettsége

Ha a társadalmi szervezet, köztestület egyszeres könyvvitelt alkalmaz, illetve nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor bevételi értékhatártól függetlenül Egyszerűsített beszámolót (1715/A) kell készítenie. Ha folytat vállalkozási tevékenységet is, akkor ha az éves összes bevétele - két egymást követő évben, évenként - nem haladja meg az 50 M Ft-ot, szintén Egyszerűsített beszámolót (T.1715/A) készíthet.

Ha a társadalmi szervezet kettős könyvvitelt vezet, illetve az éves összes bevétele két egymást követő évben, évenként meghaladja az 50 M Ft-ot, beszámolókészítési kötelezettségét az Egyszerűsített éves beszámoló (1715/C) készítésével kell teljesítenie.

Ha a társadalmi szervezet közhasznú besorolású, akkor a két egymást követő év összes bevételétől függően Közhasznú egyszerűsített beszámolót (1715/B), illetve Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót (1715/D) kell készítenie.

A kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet saját elhatározásából választhatja a számviteli törvény szerinti éves, illetve egyszerűsített éves beszámolót (T.1710, T.1711).

Azoknak a társadalmi szervezeteknek, amelyek rendelkeznek közhasznú besorolással és a T.1710, T.1711 számú nyomtatvány készítését választották, el kell készíteniük a közhasznú eredménykimutatást is. (T.1715/E)

3. Alapítványok, közalapítványok (a továbbiakban együtt: alapítványok) beszámolókészítési kötelezettsége

Ha az alapítvány egyszeres könyvvitelt alkalmaz, illetve nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor bevételi értékhatártól függetlenül Egyszerűsített beszámolót (T.1715/A) kell készítenie. Ha folytat vállalkozási tevékenységet is, akkor ha az éves összes bevétele - két egymást követő évben, évenként - nem haladja meg az 50 M Ft-ot szintén Egyszerűsített beszámolót (T.1715/A) készíthet.

Ha az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, illetve az éves összes bevétele két egymást követő évben, évenként meghaladja az 50 M Ft-ot, beszámolókészítési kötelezettségét az Egyszerűsített éves beszámoló (T.1715/C) készítésével kell teljesítenie.

Ha az alapítvány közhasznú besorolású, akkor a két egymást követő év bevételétől függően Közhasznú egyszerűsített beszámolót (T.1715/B, illetve Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót (T.1715/D) kell készítenie.

A kettős könyvvitelt vezető alapítvány saját elhatározásából választhatja a számviteli törvény szerinti éves, illetve egyszerűsített éves beszámolót (T.1710, T.1711).

Közalapítvány egyszerűsített, illetve közhasznú egyszerűsített beszámolót nem készíthet.

Azoknak az alapítványoknak, amelyek rendelkeznek közhasznú besorolással és a T.1710, T.1711 számú nyomtatvány készítését választották, el kell készíteniük a közhasznú eredménykimutatást is (T.1715/E).

4. Közhasznú társaságok beszámolókészítési kötelezettsége

Közhasznú társaságoknak a T.1710, illetve a T.1711 számú nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteniük beszámolókészítési kötelezettségüket a számviteli törvény vállalkozókra vonatkozó általános előírásai szerint.

Ha a közhasznú társaság rendelkezik közhasznú besorolással, a számviteli törvény szerinti beszámolóval egyidejűleg a T.1715/E közhasznú eredménykimutatást is el kell készítenie.

5. MRP szervezetek beszámolókészítési kötelezettsége

Az egyszeres könyvvitelt vezető MRP szervezetek a T.1715/A beszámolóval teljesítik beszámolókészítési kötelezettségüket. A kettős könyvvitelt vezető MRP szervezetek a T.1715/C beszámolóval teljesítik beszámolókészítési kötelezettségüket. A kettős könyvvitelt vezető MRP szervezetek saját elhatározásból a számviteli törvény éves, illetve egyszerűsített éves beszámoló (T.1710, T.1711) készítésével is eleget tehetnek beszámolókészítési kötelezettségüknek.

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2001 ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 1 590 1 724
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 599 1 724
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 20 453 -2 923 13 013
7. I. KÉSZLETEK 5 664 -2 923 952
8. II. KÖVETELÉSEK 159 23
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 14 630 12 038
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 20 453 -1 324 14 737
13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 19 241 -1 324 11 263
14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TÖKE 5 300 5 300
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 9 060 -1 324 12 742
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 5 814 6 779
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL -933
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 1 107 3 474
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 107 3 474
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 105
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 20 453 -1 324 14 737
Keltezés: Budapest, 2002. szeptember 11.
_________________________________
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2001 ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
36 499 25 890
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 22 797 12 687
3. a) alapítótól 20 197 4 000
4. b) központi költségvetéstől
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1% ....................................... 2 600 8 687
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 250
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 761
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 8 452 9 442
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 4 981
12. C. Összes bevétel (A.+B.) 41 480 25 890
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 30 685 32 669
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 932 11 276
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 6 275 7 623
16. 3. Értékcsökkenési leírás
17. 4. Egyéb ráfordítások 23 478 13 770
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 5 914
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 135
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások 5 779
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2001. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 36 599 32 669
28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) -933
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) -933
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 5 814 -6 779
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 7 623
33. 1. Bérköltség 4 980
34. ebből: - megbízási díjak 640
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 881
37. 3. Bérjárulékok 1 762
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 28 807
39. ebből: A kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 18 344
Keltezés: Budapest, 2002. szeptember 11.
____________________________
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

FRISS & Társa
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3. (1024)

Tel.: 438-4500, 316-5504, 316-2942, 06/30-964-1214

Adósz.: 28681111-2-41; Bankszámlasz.: 12118063-20623672;
Cégj.sz.: 01-06-610777; Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük az Alapítvány (adószáma: 18036338-2-41) 2001. december 31-i fordulónapra, 2002. szeptember 11. napi keltezéssel elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 14 737 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -6779 E Ft (veszteség) -, valamint a 2001. évre vonatkozó eredménykimulatásának és kiegészítő jelentésének vizsgálatát, melyeket az Alapítvány 2001. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek ércelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2001. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Álláspontunk szerint az Alapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel az Alapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplő adatok elegendőek.

Budapest, 2002. szeptember 30.

FRISS & Társa Tanácsadó Betéti Társaság
Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3.
Eng. szám: MKVK 000135
FRISS LÁSZLÓ
okleveles könyvvizsgáló „bejegyzett könyvvizsgáló”
Eng. szám: MKVK 003235

Fővárosi Szociális Közalapítvány 2001. évi közhasznúsági jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (Székhelye: Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), ame1y 1992. április 15-én 3063 sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egységként a Budapesti Szociális Forrásközpont (Székhelye: Budapest V. ker., Városház u. 9-11.) a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok szerint működik.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egy közös KSH. illetve adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli tv. szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.

2001-ben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenység nem volt.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2001. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök 1 724
B. Forgóeszközök 13 013
C. Aktív időbeli elhatárolások -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14 737
D. Saját tőke 11 263
E. Céltartalékok -
F. Kötelezettségek 3 474
G. Passzív időbeli elhatárolások -
FORRÁSOK ÖSSZESEN 14 737

A szervezet 2001. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 25 890
B. Vállalkozási tevékenység bevétele -
C. Összes bevétel 25 890
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 33 669
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai -
F. Összes ráfordítás 33 669
J. Tárgyévi közhasznú eredmény -6 779

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

A. Személyi jellegű ráfordítások 7 623
1. Bérköltség 4 980
- ebből megbízási díjak 640
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 881
3. Bérjárulékok 1 762
B. Szervezet által nyújtott támogatások 28 807
Ebből: a kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 18 344

2. A szervezet költségvetési támogatásban 2001-ben nem részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2000. évi összeg, Ft 2001. évi összeg, Ft
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 7 736 12 742
Tárgyévi eredm. közh. bevét.-ből 5 814 -6 779
Tárgyévi eredm. váll. tev.-ből -933 0
Saját tőke 17 917 11 263

4. Kimutatás a kapott támogatásról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege 2001. évi
Főv. Önkormányzat Alapítványok, egyes. részére
nyújtott tám.
14 000
Auchan Mo. Kft. Magyar Vöröskereszt részére 5 000
Fővárosi Vízművek Rt. 100
Duna Plaza Kft. 1 500
Összesen: 20 600

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege 2001. évi
Főv. Önkormányzat Közh. tev.-TCK 4 000
Szoc. és Családügyi Min. Közh. tev. tám. 600
Konszenzus Alapítvány Közh. tev. tám. 1 000
Ifj. és Sport Minisztérium Drog kutatás tám. 1 695
Szabad Rádiók Mo.-i Szerv. TCK 2 250
Magyar Távközlési Rt. TCK 100
Henkel Rt. TCK 100
ORFT TCK 150
Japán Nagykövetség TCK 3 184
Izraeli Nagykövetség TCK 98
Kodolányi Fői. Sz.fehérvár TCK 200
Elmű Rt. TCK 300
Összesen: 13 677

Megjegyzés - TCKJ: Társadalmi célú kommunikáció

5. 1%-os szja-támogatás nem érkezett.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2001-ben

A Fővárosi Közhasznú Alapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek való továbbadását végezte.

A Forrásközpont Alapítvány mintegy 18 különböző Nemzetközi és Fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett el 2001-ben.

A programok bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.

FORRÁSKÖZPONT ALAPÍTVÁNY 2001.

Bevételek Egyéb bev. Össz. bev. Ag. ktg. Szolg. ktg. Össz. ktg.
1. COST A 18 WG 3 796 000 6 241 740 7 037 740 12 500 140 000 152 500
2. TCK 32 487 5 253 806 5 286 293
3. SzCsM 313 000 313 000
3/a. SzCsM 5 033 215 872 220 905
4. SzCsM Szupervízió 9 200 9 200 535 500 535 500
5. SzCsM Szupervíziós csoport 298 600 298 600 82 000 82 000
6. Konferencia SOLNA 739 000 739 000 29 210 180 000 209 210
6/a. Agresszió kezelő tréning 29 000 29 000
7. SzCsM Áldozatvéd. Képzés 7 754 7 754
8. SzCsM Konszenzus Kft. 1 000 000 1 000 000 821 433 821 433
8/a. ISM - Drog Családd. kutatás 1 845 000 1 845 000 170 000 1 005 000 1 175 000
13. Kiadvány a Szolidaritási Alap 5 éves pályázatairól 100 000 100 000
14. III. ker. „Szoc. kalauz” 400 000 400 000
15. OBMT Három város kalauz 150 000 150 000
17. Solna SOLNA Phare Kis projektek támogat. 95 600 95 600
24. Vezetői tréning 703 000 703 000 300 000 300 000
28. München 11 777 11 777
Összesen: 3 945 800 8 086 740 12 032 540 256 984 9 232 988 9 489 972
Közhasznú tev.-ből származó bevétel 15 220
Közhasznú célú műk-re kapott tám.: alapítótól 3 800 000
egyéb 600 000
Egyéb bevétel 241 117
Összesen: 4 656 337
Műk.-hez szüks. fel nem osztott agktg. 527 342
Műk.-hez szüks. fel nem osztott szolgktg. 586 672
Mük.-hez szüks. egyéb ktg. 7 123 028
Műk.-hez szüks. ráfordítások 107 018
Összesen: 8 344 060
Mindösszesen: 16 688 877 17 834 032

  Vissza az oldal tetejére