A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

2001. évi közhasznúsági jelentése * 

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet. Az Alapítvány első alkalommal 1999 októberében kötött „közszolgáltatási szerződés”-t a Fővárosi Önkormányzattal.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány díjat hozott létre, melyet olyan intézmény(ek), személy(ek) nyertek el, akik a kultúra területén kiemelkedő teljesítményt értek el. Budapest kulturális életét gazdagították, új értékeket alkottak.

A Kuratórium döntése alapján 2001-ben díjat kapott Hofi Géza (humorista) több évtizeden átívelő töretlen művészi pályájáért, különleges egyénisége és a sajátosan magyar humor sikeres ötvözéséért.

Díjat kapott Maurer Dóra (képzőművész) a hazai festészet, grafika, film és kísérletező művészet oktatásáért, progresszív műveléséért.

Pro Cultura Urbis díjban részesült még Szőnyei Tamás (újságíró) az egyéni hangvételű, a kulturális folyamatokat figyelemmel kísérő, kritikus oknyomozó publicisztikai munkásságáért.

Díjban részesült az International Buda Stage (IBS) egy új budapesti kulturális intézmény megteremtéséért, valamint a magas színvonalú magyar és idegen nyelvű színházi előadások és zenei programok létrehozásáért.

A díjak ünnepélyes átadására 2001. november 3-án került sor a Budapesti Őszi Fesztivál keretében, a Thália Színházban.

A 2001-ben elfogadott Közszolgáltatási Szerződés módosításának 3. e. pontja értelmében (mecenatúra) támogatásban részesült:

a Filmdimenzió Kft. 3000 E Ft összegben,

a Holmi irodalmi folyóirat (Vörösmarty Társaság) 3000 E Ft összegben,

a Mai Manó Ház Kht. (Magyar Fotográfusok Háza) 3000 E Ft összegben,

a Mozgó Világ Alapítvány 3000 E Ft összegben,

a MEO Kortárs Művészeti Kht. 1000 E Ft összegben,

a Rádió (c), az első magyarországi roma rádió, 2000 E Ft összegben,

a Városi Színház Kht. 3000 E Ft összegben.

A Közalapítvány a 2001. évben a fenti tevékenységével kívánta új értékek létrehozásával a főváros életét, kulturális értékeinek védelmét biztosítani.

A Kuratórium tisztségviselői tiszteletdíjban nem részesültek.

Budapest, 2002. május

______________________
(Passuth Krisztina) s. k.
___________________________
(Dr. Varsányi Gyula) s. k.
1 9 6 6 7 7 3 3 9 1 9 9 3 3 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY CÍME: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2001. ÉV

adatok E Ft-ban
Fenntartási, működési célú
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 8 761 14 646
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 8 761 14 646
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.-6.-11. sor)
8 761 14 646
13. D. Saját tőke (14.-17. sorok) 8 761 14 046
14. I. INDULÓ TŐKE 6 009 8 761
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 2 752 5 016
16. - ebből tárgyévi eredmény 5 016
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalékok
19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. I. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 269
22. G. Passzív időbeli elhatárolások 600
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.-18.+19.+22. sor)
8 761 14 646
Keltezés: Budapest, 2002. február 18.
___________________________
A (köz)alapítvány vezetője

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2001 ÉV

adatok E Ft-ban
Alapítási tevékenység szerinti Vállalkozási tevékenység
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Előző
év
Előző
év(ek)
helyes-
bítései

Tárgyév

Előző
év
Előző
év(ek)
helyes-
bítései

Tárgyév
a b c d e f g h
1. A. Összes bevétel (2.-6. sorok) 8 131 27 906
2. 1. Alapítótól kapott támogatások 8 036 27 801
3. 2. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatások
4. 3. Pályázati úton elnyert támogatás
5. 4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások
6. 5. Egyéb bevételek 95 105
7. B. Összes költség, ráfordítás (8-14. sorok) 5 379 22 890
8. 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 1 458
9. 2. Személyi jellegű ráfordítások
10. 3. Társadalombiztosítási járulék
11. 4. Értékcsökkenési leírás
12. 5. Egyéb költségek 1 461 1 157
13. 6. Egyéb ráfordítások 9 35
14. 7. Pályázati úton nyújtott támogatások 3 908 20 240
15. C. Adózás előtti eredmény 2 752 5 016
16. D. Adófizetési kötelezettség
17. E. Tárgyévi eredmény (15-16 sor) 2 752 5 016
Keltezés: Budapest, 2002. február 18.
___________________________
A (köz)alapítvány vezetője

  Vissza az oldal tetejére