A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

a Fővárosi Közgyűlés bizottságairól és a bizottsági tagokról * 

(A 2002. december 1-jei állapot)

Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
tagja, elnöke: Egerfai József
tagjai, alelnökei: Kinisch Andrea
Wintermantel Zsolt
tagjai: dr. Bőhm András
Erkel Tibor
Alexa György
Kerekes Pál
Lamberger Galina
Egészségügyi Bizottság
tagja, elnöke: Ikvai Szabó Imre
tagjai, alelnökei: dr. Havas Szófia
dr. Kupper András
tagjai: dr. Ajkay Zoltán
dr. Bánk Judit
dr. Bőhm András
Zsinka László
dr. Balázs Péter
dr. Bodnár Attila
dr. Lövey György
dr. Szálai Péter
dr. Weltner János
Európai Integrációs és Külügyi Bizottság
tagja, elnöke: Bihary Gábor
tagjai, alelnökei: Székelyné Gyökössy
Dóra Varga
Zoltán Kristóf
tagjai: Balczó Zoltán
dr. Lippényi Tivadar
Tüttő Kata
Andor László
dr. Gáspárdy Gergely
Koltainé Laki Ildikó
Németh Szilárd
Foglalkoztatáspolitikai Bizottság
tagja, elnöke: Marsi Péter Pál
tagjai, alelnökei: dr. Vécsei Pál
Gábor József
tagjai: dr. Bagdy Gábor
Lévai Zoltán
Ambrus János
dr. Borsány György
Nagy István
Rajk László
Ifjúsági és Sport Bizottság
tagja, elnöke: Hardi Róbert
tagjai, alelnökei: Devosa Gábor
dr. Juhos Katalin
tagjai: dr. Ajkay Zoltán
dr. Kupper András
Sasvári Szilárd
dr. Spira Veronika
Szabó István
Szemler István
Vass Károly
Informatikai Bizottság
tagja, elnöke: Katona Kálmán
tagjai, alelnökei: dr. Lippényi Tivadar
Szász Domokos
tagjai: Devosa Gábor
Ughy Attila
Balogh Ákos
dr. Gönczy János
Nadási Tibor
dr. Raisz Miklós
Jogi Bizottság
tagja, elnöke: dr. Deutsch Tamás
tagjai, alelnökei: Danielisz Béla
Szász Domokos
tagjai: Balczó Zoltán
dr. Lippényi Tivadar
dr. Bátorffy Attila
Csaplárosné dr. Katkó Éva
dr. Jakabfy Zoltán
dr. Matlák Gábor
Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság
tagja, elnöke: Rusznák Imre
tagjai, alelnökei: Hubert Béla
dr. Juharos Róbert
tagjai: Hardi Róbert
dr. Juhos Katalin
Kinisch Andrea
Tirts Tamás
Hőnigh Antal
Kard Aladár
Károvits Tamás
Lukács Tibor
dr. Szemrédi József
Vörös Péter
Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság
tagja, elnöke: Tirts Tamás
tagjai, alelnökei: Benga-Oláh Tibor
Dancsecs György
tagjai: Benyhe István
Körmendy Ferenc
dr. Spira Veronika
Hegyi Hunor
Máté Gyula
Németh Ottó
Weinwurm Árpád
Környezetvédelmi Bizottság
tagja, elnöke: Bánsági György
tagjai, alelnökei: dr. Endrédy István
Rajk László
tagjai: Devosa Gábor
Lévai Zoltán
Balogh Pál
Groó Rudolf
Kovács Zsolt
Ritter György
Közbeszerzési Bizottság
tagja, elnöke: Deák András
tagjai, alelnökei: Geberle Erzsébet
Somlyódy Csaba
tagjai: Hardi Róbert
Horváth Gyula
dr. Mitnyan György
Székelyné Gyökössy Dóra
dr. Balás Piri László
Szabó Gyula
Teszársz Károly
Várhegyi László
Kulturális Bizottság
tagja, elnöke: Körmendy Ferenc
tagjai, alelnökei: Erkel Tibor
Gy. Németh Erzsébet
tagjai: Geberle Erzsébet
Hegedűs Zoltán
Moskovits Péter
Ughy Attila
Hidy Péter
Hont András
Moór Mariann
Riethmüller János
Ritterné Vájta Mária
Oktatási Bizottság
tagja, elnöke: dr. Pálinszki Antal
tagjai, alelnökei: Balczó Zoltán
dr. Spira Veronika
tagjai: Geberle Erzsébet
Grosser János
Hegedűs Zoltán
Hock Zoltán
Kinisch Andrea
Andor Mihály
Bíró Ferencné
Csömör Ervin
Karsay Ferenc
dr. Kovács Rita
Kőnig Sándor
Szira Judit
Pénzügyi Bizottság
tagja, elnöke: Moskovits Péter
tagjai, alelnökei: Hock Zoltán
Madarász Aladár
tagjai: Egerfai József
Lakos Imre
dr. Mitnyan György
Tüttő Kata
Élő Norbert
Németh Zoltán
Pelyva György
Varga Zoltán Kristóf
dr. Antal Györgyné
Hutiray Gyula
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
tagja, elnöke: Szőke László
tagjai, alelnökei: dr. Bagdy Gábor
Rusznák Imre
tagjai: Madarász Aladár
Póta Gyula
Rozgonyi Ernő
Trautmann László
Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
tagja, elnöke: Ikvai-Szabó Imre
tagjai, alelnökei: dr. Bánk Judit
Koltai Ildikó
tagjai: Benga-Oláh Tibor
Benyhe István
Dancsecs György
Molnár István
Bús Balázs
Gilyén Magdolna
Gosztonyi Géza
Szalay Kornél Géza
Takács Gábor
Tulajdonosi Bizottság
tagja, elnöke: Somlyódy Csaba
tagjai, alelnökei: Zsinka László
Székely Gábor
tagjai: Bánsági György
dr. Deutsch Tamás
dr. Endrédy István
Gábor József
Horváth Mihály
Hubert Béla
Mitus Zsuzsanna
Szőke László
Tóthfalusi György
Wintermantel Zsolt
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
tagja, elnöke: Ughy Attila
tagjai, alelnökei: dr. Bőhm András
Grosser János
tagjai: Danielisz Béla
Deák András
Hock Zoltán
dr. Juharos Róbert
Madarász Aladár
Marsi Péter Pál
Molnár István
Tüttő Kata
Városrendészeti Bizottság
tagja, elnöke: Danielisz Béla
tagjai, alelnökei: Lévai Zoltán
Molnár István
tagjai: Grosser János
Körmendy Ferenc
Szálka Miklós
dr. Gulyás Gábor
Messel Gáspár
dr. Murányi Zoltán
Rostás Ákos
dr. Szentgyörgyvölgyi Péter
Városrendezési és Városképvédelmi Bizottság
tagja, elnöke: Sasvári Szilárd
tagjai, alelnökei: Hegedűs Zoltán
Horváth Gyula
tagjai: Bihary Gábor
Koltai Ildikó
Marsi Péter Pál
Tóthfalusi György
Baranyai Zsolt
Darvas Károly
Eltér István
Kammermann Csaba
Kuljber Róbert
Ráday Mihály
Városüzemeltetési Bizottság
tagja, elnöke: Lakos Imre
tagjai, alelnökei: Bubla Gyula
Szálka Miklós
tagjai: Bánsági György
Gábor József
Katona Kálmán
Mitus Zsuzsanna
Dávid Klára
György István
ifj. Hegedűs Lórántné Kovács Enikő
Perlaki Jenő
Weiner László

  Vissza az oldal tetejére