A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú rendezvények, rendezvénysorozatok és garantált programok 2003-2004. évi támogatására * 

Budapest Főváros Közgyűlése Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága pályázatot hirdet a 2003-2004. években megvalósuló, jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú fővárosi helyszínű rendezvények és rendezvénysorozatok, garantált kulturális programok marketingjének és megrendezésének támogatására a Fővárosi Idegenforgalmi Alapból.

A pályázat célja:

- Az elmúlt években hagyományteremtő jelleggel, sikeresen megrendezett turisztikai programok fenntartása, népszerűsítésének segítése, kiterjedt reklámkampánnyal célzott vendégkör vonzása Budapestre.

- Új turisztikai programok létrejöttének támogatása.

- A 2004. évi programok jobb előkészítésének segítése.

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre

- Nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások (gazdálkodó szervezetek), melyek intézményi tevékenységükből eredően az esemény gazdái vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.

- A pályázathoz kérjük csatolni a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény, önkormányzat esetében a közgyűlés határozatának, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.

2. A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli.

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes (számlákkal igazolt) elszámolást adni.

- Nem pályázható támogatás a beadási határidőig lezajlott rendezvények, programok utólagos finanszírozásához.

3. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- Az elbírálás során előnyt élveznek a turisztikai garantált programok.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Turizmus Panoráma szaklapban közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében, a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.

- A támogatási összeg a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációját követően kerülhet átutalásra.

4. A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

A pályázott program előkészítettségi szintjét (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell.

- A pályázó kötelezettségvállalása, miszerint a pályázott program megvalósításához szükséges pénzeszközök 50%-a saját forrásból és szponzori bevételekből rendelkezésre áll. Az erre vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot kérjük csatolni!

(Nem tekinthető saját forrásnak a különböző állami pénzalapokból elnyert támogatás!)

5. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, összesen hal példányban, melyből egy eredeti.

Az adatlap formanyomtatványa átvehető:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

cím: Budapest V., Károly körút 28.

hozzáférhető: az internet - „BudapestPortal” helyen, az alábbi elérési módon:

http://www.budapest.hu-PÁLYÁZATOK-Fővárosi Idegenforgalmi Alap címszó alatt.

6. A pályázat benyújtásának módja:

- Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház u. 9-11.

1364 Bp. 4. Pf. 1

- A borítékon kérjük feltüntetni:

„Fővárosi Idegenforgalmi Alap - 2003. évi rendezvény pályázat”, vagy

„Fővárosi Idegenforgalmi Alap - 2004. évi rendezvény pályázat”.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez vagy nem postai úton küldött pályázatot elfogadni nem áll módunkban.

7. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje:

A 2003. évi rendezvények esetében:

2003. május 31., 24 óra

A 2004. évi rendezvények esetében:

2003. május 31. és 2003. szeptember 30., 24 óra

8. További információ:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

Telefon: 327-1098, 327-1214

Fax: 327-1890

E-mail: tothgybudapest.hu@DF#tothgy

Fővárosi Közgyűlés
Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága


  Vissza az oldal tetejére