A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázata nonprofit, magán és helyi önkormányzati kezdeményezések együttműködésén alapuló szociális szolgáltatások támogatására, 2003. * 

A Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázatot hirdet a fővárosi, szociális ágazatba tartozó civil szervezetek részére

A pályázat célja a nonprofit, magán és helyi önkormányzati kezdeményezések együttműködésén alapuló szociális szolgáltatások támogatása.

Az elbírálás során előnyben részesítjük azon civil szervezetek pályázatait, amelyeket más civil szervezettel vagy önkormányzati fenntartású szociális szervezettel közösen valósítanak meg, s a folyamatos együttműködés tartalmára vonatkozó megállapodást csatolják a pályázathoz.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma 2003-ban a következő célokra ír ki pályázatot:

- Hazai vagy EU-csatlakozáshoz kapcsolódó 2003. évi szociális célú pályázatok önrészének biztosítása.

- Kétnyelvű ismertető készítése (elektronikus vagy nyomtatott formátumban) a pályázó szervezetről és nyújtott szolgáltatásairól (max. 15 oldal).

- Jogsegélyszolgálat működtetése.

- Esetmegbeszélő csoportok működtetése.

- Helyi szociális szükségletfelmérő, problémafeltáró tanulmány készítése.

- Szegényeket segítő szolgáltatások működtetése.

A pályázat témájáról konzultálni lehet a Budapesti Szociális Forrásközpontnál (Fővárosi Önkormányzat, Budapest V., Városház u. 9-11. fszt. 603.; telefon: 327-1419)

Pályázni legfeljebb hároméves programokkal lehet.

A négy példányban benyújtott pályázatok tartalmazzák a megvalósítás és a finanszírozás pontos ütemtervét. A több évre szóló programoknál az évenként megvalósítandó feladatokat és azok éves költségét külön-külön kell megjelölni. A Kuratórium ennek megfelelő részletes szerződést köt a támogatásban részesülőkkel.

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 13 M Ft.

A pályázati adatlap a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V., Károly körút 28.) hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig vehető át.

A 2003. évi szociális célú pályázatok önrészének biztosítása céljából benyújtott pályázatok esetében a kitöltött adatlaphoz csatolni kell a másik pályázat kiírását és pályázati anyagát.

A pályázatok beérkezésének határideje és helye:

2003. augusztus 21. (csütörtök) 12 óráig

(A legkésőbb augusztus 21-én postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük.)

Fővárosi Önkormányzat

1052 Budapest V., Városház u. 9-11. Ügyiratirányító fszt. 513.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2003. szeptember 30.

Dr. Győri Péter

Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma elnöke

A pályázati kiírás és az adatlap a Fővárosi Önkormányzat honlapjáról letölthető: www.budapest.hu


  Vissza az oldal tetejére