A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

a Budapesti Információ-gazdálkodási Program kedvezményes hozzáférés, elérés és esélyegyenlőség projekt II. egyéni pályázatára * 

Budapest Főváros Közgyűlésének a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) számú módosított önkormányzati rendelete alapján, a Fővárosi Közgyűlés Informatikai Bizottsága a Budapesti Információ-gazdálkodási Program keretében pályázatot hirdet a Budapesten élő fogyatékos személyek informatikai támogatására, mely 1 éves internet-előfizetést és az ehhez szükséges számítógép biztosítását jelenti.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A fogyatékos fővárosi lakosok információs esélyegyenlőségének megteremtése érdekében a Fővárosi Önkormányzat a nyilvános informatikai hálózathoz (internet) való, 1 éves ingyenes hozzáférés lehetőségét kívánja biztosítani, és ehhez kapcsolódóan - nyilvános pályázat útján -, informatikai támogatást nyújt az alapvető informatikai eszközök, indokolt esetben speciális kiegészítő eszközök, illetve szoftverek megszerzésére is.

A PÁLYÁZÓKKAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK

Az informatikai támogatásra az a fővárosi fogyatékos lakos pályázhat, aki

- önállóan vagy segítséggel képes számítástechnikai eszközök használatára;

- az eszközöket elsősorban munkavégzésre, rehabilitációs foglalkozásra, tanulmányok folytatására vagy társadalmi szervezet tevékenységében való részvételre veszi igénybe;

- jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj négyszeresét;

- a pályázat megjelenésének időpontjában bejelentett fővárosi állandó lakcímmel rendelkezik, illetve tartósan - a pályázat kiírásának napján legalább egy éve -, életvitelszerűen Budapesten működő, fogyatékosok ellátását biztosító intézményben él.

Az informatikai támogatást elnyert pályázónak szerződést kell kötnie a Fővárosi Önkormányzattal, melyben vállalnia kell, hogy a támogatásként használatába került számítástechnikai eszközöket három évig nem bővítheti, kizárólag a Fővárosi Önkormányzat által megnevezett szállítóval javíttathatja, és másnak 3 hónapot meghaladó folyamatos használatra nem adhatja át, továbbá évente lehetővé kell tennie az eszközök leltározását.

Az informatikai támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a kapott eszköz a fogyatékos fővárosi lakos használatába kerül. A három év elteltét követően a pályázó a kapott eszközök tulajdonjogát kedvezményesen megszerezheti.

A PÁLYÁZAT TÍPUSAI

A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi fogyatékosok széles körét kívánja támogatni az alábbi formákban:

Internet-hozzáférés: 1 éves előfizetést jelent az egyéb költségek átvállalása nélkül.

és

A) Személyi számítógép alapkonfiguráció (multimédiás személyi számítógép, alapszoftverekkel);

informatikai támogatás azon pályázók részére, akiknek nincs szükségük speciális kiegészítőre a személyi számítógép használatához.

B) Személyi számítógép alapkonfiguráció + kiegészítő speciális szoftver vagy eszköz:

informatikai támogatás azon pályázók részére, akik a személyi számítógépet fogyatékosságuknál fogva csak speciális kiegészítő eszközzel vagy szoftverrel képesek használni, vagy a számítógép mellett igényelt speciális eszköz vagy szoftver számukra a számítógép használatát nagymértékben megkönnyíti.

C) Kiegészítő speciális szoftver vagy eszköz:

informatikai támogatás azon pályázók részére, akik már rendelkeznek megfelelő számítógéppel, de azt csak az igényelt speciális kiegészítő szoftver vagy eszköz segítségével képesek használni, vagy az igényelt speciális eszköz vagy szoftver számukra a számítógép használatát nagymértékben megkönnyíti.

Valamennyi nyertes pályázó részére, aki számítógép alapkonfiguráció használatát nyeri el, további támogatásként a Fővárosi Önkormányzat a számítógép és az alapszoftverek használatát elősegítő oktatóprogramot és egy idegen nyelvű szótárt is biztosít.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázni személyesen, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselő útján lehet a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a megjelölt igazolások (a fogyatékosság jellegére vonatkozó orvosi igazolás, jövedelemigazolás, illetőleg a pályázó jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozat, lakcím igazolás) teljes körének csatolásával. Egy háztartásból (családból) egy pályázat nyújtható be.

A pályázati adatlap és kitöltési tájékoztató átvehető a Fővárosi Önkormányzat (Budapest V., Károly körút 28.) Ügyfélszolgálati Irodáján munkaidőben, illetve letölthető a Fővárosi Önkormányzat hivatalos honapjáról (http://www.budapest.hu).

A kitöltött pályázati adatlap és a szükséges mellékletek postai úton, ajánlott levélben küldhetők be a Főpolgármesteri Hivatal címére (Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11.). A borítékra olvashatóan rá kell írni: „BIG Esélyegyenlőség pályázat - II”, hogy a beérkezett anyagokat a Főpolgármesteri Hivatal elkülönítetten és bizalmasan kezelhesse. A pályázat a fentiek szerint megcímzett, zárt borítékban az Ügyfélszolgálati Irodán személyesen is leadható.

A pályázat sajátosságaira figyelemmel és az adatlapok sikeres kitöltésének érdekében a Fővárosi Önkormányzat pályázati tanácsadást és a pályázatok kitöltésével kapcsolatos segítséget nyújt a pályázóknak munkaidőben személyesen a Budapest V., Károly körút 28. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy telefonon a 327-1689-es telefonszámon.

A pályázatok postára adásának vagy személyes beadásának határideje:

2003. július 18.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS

A benyújtott pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Informatikai Bizottsága bírálja el a Főpolgármesteri Hivatal Szakmai Ügyosztályainak javaslata alapján. A nyertes pályázatok számát a rendelkezésre álló pénzügyi keret korlátozza. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a súlyos és halmozottan fogyatékosok, akik az elnyert eszközt munkavégzésre, rehabilitációs foglalkozásra, vagy tanulmányaik folytatására használják.

Az eredményhirdetésre nyilvánosan kerül sor, a pályázatok eredményéről az összes pályázó a döntéstől számított 20 munkanapon belül levélben kap értesítést.

Budapest Főváros Közgyűlése
Informatikai Bizottsága


  Vissza az oldal tetejére