A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Tótfalusi Kiss Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány

2002. évi közhasznúsági jelentése * 

(E Ft)
Mérlegfőösszeg 4547
Befektetett eszközök 0
Forgóeszközök 4539
Saját tőke 3326
ebből: induló tőke 5000
Kötelezettségek 971
Összes közhasznú tevékenység bevétele 134
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai 1808
Tárgyévi közhasznú eredmény -1674

  Vissza az oldal tetejére