A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

a 2002. évre szennyvízcsatorna-hálózat építésére meghirdetett felhalmozási célú decentralizált támogatásokról és fővárosi céltámogatásokról * 

2002-ben 8 kerületi önkormányzat összesen 66 pályázatot nyújtott be a Fővárosi Önkormányzathoz azzal a céllal, hogy - a kerületi szennyvízcsatorna-hálózat építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló módosított 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet értelmében - a fővárossal közösen központi céltámogatásra pályázzanak. A Fővárosi Közgyűlés 150-151/2002. (II. 28.) Főv. Kgy. határozataival döntött a 2002. évi közös pályázatokról és azok fővárosi céltámogatásáról, vagyis jóváhagyta a pályázatokra elkülönítendő csatorna-céltámogatási keretet. A döntés után a XII. kerület egy pályázatát visszavonta (Vadász forduló), ezért a központi céltámogatásra végül csak 65 közös pályázat lett benyújtva.

A benyújtott pályázatok közül a Kormány első körben (2002. június 30-áig) 30 beruházás támogatását hagyta jóvá. Ennek ismeretében a Fővárosi Közgyűlés 1317-1321/2002. (VIII. 29.) Főv. Kgy. határozataival előzetes döntést hozott az elutasított pályázatok decentralizált keretből, illetve fővárosi csatorna-céltámogatási keretből történő támogatásáról.

2002. október 18-án a BM és a PM együttes közleményben kiegészítő jegyzéket tett közzé a 2002. évtől céltámogatásban részesülő további önkormányzati beruházásokról. Eszerint a korábbi 30 beruházáson felül még 28 db kerületi szennyvízcsatorna-beruházás részesül központi támogatásban. (Az 1. számú melléklet tartalmazza a központi céltámogatásban részesülő 58 beruházás listáját és a kapcsolódó fővárosi céltámogatásokat.)

A Fővárosi Közgyűlés ezt követően novemberben módosította a decentralizált támogatásokkal kapcsolatos augusztusi döntését, melynek értelmében a kiegészítő jegyzék alapján központi céltámogatásban részesülő beruházások decentralizált támogatását visszavonta, és az így felszabaduló forrásból 1736/2001. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozata értelmében annak a 7 beruházásnak ítélt meg decentralizált támogatást, valamint fővárosi céltámogatást, amelyek a központi céltámogatásból kimaradtak. (A 2. számú melléklet tartalmazza a decentralizált támogatást és a kapcsolódó fővárosi céltámogatást elnyert 7 beruházás listáját.)

1. számú melléklet

A központi céltámogatásban részesült 2002. évi kerületi csatornaépítési pályázatok fővárosi céltámogatása

ezer Ft


Kerület


Pályázat címe


Teljes
költség

Központi
céltá-
mogatás
Fővárosi
céltá-
mogatás
összesen


Fővárosi céltámogatás


Kerületi
forrás
Lakos-
sági
támo-
gatás
2002 2003 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Északi Főgyűjtőhöz csatlakozó mellék ágazat 725 380 362 690 155 345 96 314 59 031 155 345 52 000
III. Csillaghegy K-rész Déli főgyűjtőhöz csati, utcák 655 968 327 984 141 492 43 862 43 862 53 768 141 492 45 000
III. kerület összesen: 1 381 348 690 674 296 837 140 176 102 893 53 768 296 837 97 000
IV. Lahner Gy. utca 44 000 18 021 7 820 7 820 15 779 2 380
IV. Lotz-Bolyai utca 7 800 3 900 1 390 1 390 1 390 1 120
IV. kerület összesen: 51 800 21 921 9 210 9 210 0 0 17 169 3 500
XV. Lenvirág utca 36 091 1 8 046 7 612 7 612 7 613 2 820
XV. Tóth István utca 24 025 12 012 5 466 5 466 5 467 1 080
XV. Kazinczy utca 22 069 11 034 4 977 4 977 4 978 1 080
XV. Attila utca-Juhos köz 15 539 7 769 3 345 3 345 3 345 1 080
XV. Bartók Béla utca 14 488 7 244 3 082 3 082 3 082 1 080
XV. Petőfi Sándor utca 10 710 5 355 2 257 2 257 2 258 840
XV. Vörösmarty Mihály utca 9 416 4 708 1 934 1 934 1 934 840
XV. Martinovics utca 8 265 4 132 1 706 1 706 1 707 720
XV. kerület összesen: 140 603 70 300 30 379 30 379 0 0 30 384 9 540
XVI. Nógrádverőce utca és környéke
(XIII. vízgy. ter.)
465 716 211 689 112 133 33 640 44 853 33 640 112 134 29 760
XVI. Cinkota és környéke
(IX-X. vízgyűjtő terület)
694 956 315 889 175 093 52 527 70 037 52 529 175 094 28 880
XVI. kerület összesen: 1 160672 527 578 287 226 86 167 114 890 86 169 287 228 58 640
XVII. Szabadság u., Lőrinci u., Tisza Kálmán u., Ferihegyi út, Ferihegyi úti átemelő 278 403 89 016 94 693 47 346 47 347 94 694
XVII. Pesti u., Rózsaszál u., Fuvaros u., Nyomdász u., Erzsébet krt., Toldi M. u., Bodonyi u. által határolt terület csatornázása 225 000 74 660 75 170 37 585 37 585 75 170
XVII. Szabadság u., Lőrinci u., Tisza Kálmán u., Ferihegyi út által határolt Lőrinci úti átemelőhöz tartozó terület 493 000 163 898 164 551 82 275 82 276 164 551
XVII. kerület összesen: 996 403 327 574 334 414 167 206 167 208 0 334 415 0
XVIII. Bethlen Gábor utcai vízgyűjtő (Szélső u., Eke u., Bercsényi u., Pamut sző vet u.) 250 055 60 216 93 819 46 910 46 909 93 820 2 200
XVIII. Kassa utcai gyűjtőre (Besztercebánya u., Garam u., Körmöc bánya u., Rozsnyó u., Késmárk u., Lőrinci út, Gömbakác u., Máramaros u., Szigeti u.) 150 548 49 178 49 635 24 818 24 817 49 635 2 100
XVIII. Rozsnyó u.-i gyűjtőre (Nyíregyháza,
Selmecbánya u. Bajcsy-Zs. u.)
38 287 13 732 11 977 11 977 11 978 600
XVIII. Kaszás u-i átemelő (Hámán K. u., Beregszász u., Versec u., Temesvár u., Kuróczy P. u., Nagy becskerek u., Nagyszalonta u.) 199 140 66 844 65 148 3 2574 32 574 65 148 2 000
XVIII. Bókay telep (Városház u., Vasvári u., Petőfi u.) 31 661 8 215 11 623 11 623 11 623 200
XVIII. P.sz.t.mre III. ép. Ütem (Kisfaludy u., Katinka u., Deák F. u., Kapocs u.) 100 135 31 902 33 516 20 109 13 407 33 517 1 200
XVIII. Kispesti úti gyűjtőre (Hunyadi u., Bercsényi u., Kispesti u., Nagykőrösi u.) 140 200 52 185 43 207 21 803 21 404 43 208 1 600
XVIII. Arany J. utcai gyűjtőre
(Címer u., Vezér u., Tóth Irén u.)
74 122 29 253 21 934 10 967 10 967 21 935 1 000
XVIII. Vajk utcai gyűjtőre (Lehel u., Botond u., Bulcsú u., Nimród u., Avar u.) 83 708 27 251 27 728 13 864 13 864 27 729 1 000
XVIII. Gyömrői úti gyűjtőre (Ond u., Töhötöm u., Zalán u., Tünde u., Ajtony u.) 247 860 80 216 82 522 41 261 41 261 82 522 2 600
XVIII. Kaszás-Ködmön u. gyűjtőre (Bakonybánk u., Duna u., Színyei M. u., Hajnalcsillag u., Nagybánya u., Nagyszőlős u., Kaszás u.) 98 818 33 662 31 978 15 989 15 989 31 978 1 200
XVIII. Gergely-Nefelejts u.-i gyűjtőre (Nefelejcs u., Babits u., Derkovits u., Kiss J. u., Kosztolányi u.) 121 030 43 422 38 054 22 832 15 222 38 054 1 500
XVIII. Pozsonyi-Kassa u. gyűjtőre (Érsekújvár, Trencsén, Zsitva, Krasznavajka, Kárpát, Trencsén, Ruttka, Vág utcák) 182 513 59 200 60 256 36 154 24 102 60 257 2 800
XVIII. Gloriert telep (Bököny u., Nemeske u., Fiume u., kisasszony u.) 45 565 16 000 14 682 14 682 14 683 200
XVIII. Bókay Telep (Vaskút u.) 18 106 6 052 5 927 5 927 5 927 200
XVIII. Szent Imre kertváros (Nagyszeben u., Orsovahida u.) 23 477 7 228 8 024 8 024 8 025 200
XVIII. kerület összesen 1 805 225 584 556 600 030 339 514 260 516 0 600 039 20 600
XXII. Szabina utca 26 625 10 654 7 625 7 625 7 626 720
XXII. Kistétényi utca 9 375 3 217 2 929 2 929 2 929 300
XXII. Úttörők u., Zsák u., Hársfa utca 35 625 15 969 9 348 9 348 9 348 960
XXII. Hittérítő u., Portyázó u. 24 375 10 838 6 408 6 408 6 409 720
XXII. Fenyőrigó utca 4 800 1 802 1 379 1 379 1 379 240
XXII. Vilmos utca 15 625 6 655 4 275 4 275 4 275 420
XXII. Dózsa Gy.u. (X-XII. u. között), VII-XII-ig és XVI. u. 153 125 56 556 46 784 18 500 28 284 46 785 3 000
XXII. Széchenyi utca 8 125 3 226 2 359 2 359 2 360 180
XXII. Tegzesből nyíló „Névtelen u.” 5 500 2 273 1 523 1 523 1 524 180
XXII. Szilvafa u., Deák F. u., Füstike u., Sík u., Narancsvirág u. 243 750 95 433 72 118 35 460 36 658 72 119 4 080
XXII. Tüzér utca 15 625 6 748 4 198 4 198 4 199 480
XXII. Gyeplő utca 7 800 2 900 2 360 2 360 2 360 180
XXII. Síp utca-Mécses utca 19 500 7 744 5 608 5 608 5 608 540
XXII. Szabadkai és Brassói utca 66 500 23 881 20 619 20 619 20 620 1 380
XXII. Bérkocsis u. és környéke 200 000 70 869 61 465 21 900 39 565 61 466 6 200
XXII. Gádor u., Komáromi u., Szondi u., Munkácsy u., Turóczi u. 135 000 49 030 41 665 14 930 26 735 41 665 2 640
XXII. Szekeres u. 8 250 3 826 2 062 2 062 2 062 300
XXII. Jégmadár u. 9 375 4 237 2 359 2 359 2 359 420
XXII. Kártya u. 5 625 2 201 1 592 1 592 1 592 240
XXII. Bajcsy Zs. u.-Őszibarack u. 39 375 14 313 12 141 12 141 12 141 780
XXII. kerület összesen: 1 033 975 392 372 308 817 177 575 131 242 0 308 826 23 960
XXIII. Háncs u. (Nyír u., Török u., Ékes u., Sebész köz) 84 629 15 970 33 404 33 404 33 405 1 850
XXIII. Sürgöny u. (Ludány köz, Ludány u., Szitás u., Csibuk u.) 131 589 30 872 48 758 29 255 19 503 48 759 3 200
XXIII. Erzsébet u. (Szitás u., Csibuk u.) 117 826 30 994 41 716 25 030 16 686 41 716 3 400
XXIII. Zsellér dűlő (Kertészföld u.) 63 546 8 773 26 811 26 811 26 812 1 150
XXIII. Vetés u. (Vésnök u.) 41 076 9 200 15 188 15 188 15 188 1 500
XXIII. kerület összesen: 438 666 95 809 165 877 129 688 36 189 0 165 880 11 100
Kerületek mindösszesen: 7 008 692 2 710 784 2 032 790 1 079 915 812 938 139 937 2 040 778 224 340

2. számú melléklet

A decentralizált és fővárosi céltámogatásban részesült 2002. évi kerületi csatornaépítési pályázatok

ezer Ft-ban

Kerület

Pályázat címe

Teljes költség
Decentralizált
támogatás
2002
Fővárosi
céltámogatás
2002
Kerületi
saját forrás
Lakossági
támogatás
1 2 3 4 5 6 7
XV. Hunyadi utca 4 326 2 162 962 962 240
XV. Bánk utca 4 006 2 003 851 852 300
XV. Kismező utca 2 824 1 412 646 646 120
XV. kerület összesen: 11 156 5 577 2 459 2 460 660
XXII. Tompa utca-Baross utca 14 500 5 228 4 396 4 396 480
XXII. Ják utca 14 250 5 269 4 310 4 311 360
XXII. Szilánk u. 14 375 6 229 3 863 3 863 420
XXII. Arany János u. 36 000 12 706 11 287 11 287 720
XXII. kerület összesen: 79 125 29 432 23 856 23 857 1 980
Kerületek mindösszesen: 90 281 35 009 26 315 26 317 2 640

  Vissza az oldal tetejére