A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2003. évi közhasznúsági jelentése * 

Szöveges beszámoló 2003.

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítványt 1998. január 1. napjától a bíróság 12. Pk. 64 135/14. számú határozatával kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Közalapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei: olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda működtetése, fejlesztése, amelyben a szállodai szakmák, az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákba középiskolai képzést folytat.

A tevékenység finanszírozása az alábbi forrásokból történik:

- állami normatíva,

- önkormányzati kiegészítő normatíva,

- adományok,

- személyi jövedelemadó 1%-a.

Kiemelten közhasznú alapítvány mérlege

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A) Befektetett eszközök 169 012 265 813
B) Forgóeszközök 13 970 17 684
C) Aktív időbeli elhatárolások 440 0
Eszközök (aktívák) összesen: 183 422 283 497
Források
D) Saját tőke 168 595 168 637
E) Céltartalék 0 0
F) Kötelezettségek 14 827 13 795
G) Passzív időbeli elhatárolás 0 101 065
Források (passzívák) összesen: 183 422 283 497

Kiemelten közhasznú alapítvány eredménykimutatása

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 328 153 698 424
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 49 598 49 861
C) Összes bevétel 377 751 748 285
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 316 642 698 424
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 62 241 49 819
F) Összes ráfordítás 378 883 748 243
G) Adózás előtti eredmény -1 132 42
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény -12 643 42
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 11 511 0
Tájékoztató adatok
A) Személyi jellegű ráfordítások 23 081
1. Bérköltség 14 980
ebből:
- megbízási díjak 144
- tiszteletdíjak 1 930
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 657
3. Bérjárulékok 5 370
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0

Hitelesítő záradék

A beszámolóban a 2003. december 31-i mérleg főösszege 283 497 E Ft - melyben az eszközök és források értéke egyező -, a saját tőke összege 168 637 E Ft.

A könyvvizsgálatot a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

Az éves költségvetési beszámoló a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Gulyásné Túróczi Margit s. k.,
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 005201


  Vissza az oldal tetejére