A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

2003. évi közhasznúsági jelentése * 

A Fővárosi Közgyűlés a 940, 941, 942, 943, 944/1999. (V. 27.) számú határozataival hagyta jóvá a korábban Pro Cultura Urbis Alapítvány név alatt működő szervezet közalapítvánnyá és kiemelten közhasznú szervezetté történő átalakítását, valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság összetételét. Ennek alapján a Fővárosi Bíróság 1999. októberében jegyezte be a közalapítványt.

A Közalapítvány célja: a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése, a „Pro Cultura Urbis” díj évenkénti, ünnepélyes eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése, és egyedi támogatás adományozása által.

A Pro Cultura Urbis első alkalommal 1999. októberében kötött „közszolgáltatási szerződés”-t a Fővárosi Önkormányzattal.

A Fővárosi Közgyűlés vállalta, hogy mindenkori éves költségvetéséből a célok elérését lehetővé tevő támogatást biztosít. 2003-ban a Megállapodás aláírását követően - a 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú mellékeltében foglaltaknak megfelelően - „8314 Pro Cultura Urbis Közalapítvány” címen előirányzott 3081 E Ft összeget utalt a Közalapítvány számlájára.

A Fővárosi Közgyűlés 2001. augusztus 29-i ülésén úgy döntött, hogy a kulturális mecenatúra működtetésének ellátásával a Pro Cultura Urbis Közalapítványt bízza meg, a Közalapítvány alapító okiratában, illetve a Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint. A Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott célkitűzések és feladatok ugyanis megfelelnek a kulturális mecenatúra céljainak, a Közalapítvány kuratóriumának összetétele szakmai szempontból biztosítékot nyújt a rendelkezésre álló forrás hatékony felhasználására. A kulturális mecenatúrára fordítható éves keretet a Közalapítvány elkülönítetten kezeli.

A 2003. évi közszolgálati szerződés 3. pontja értelmében az Önkormányzat megbízta a Közalapítványt a fővárosi kulturális mecenatúra 2003/2004. évi működtetésével. Ennek értelmében az Önkormányzat a Közalapítvány számlájára átutalta a 10/203. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet szerint „9221 Strukturális Alap céltartalék” címen jóváhagyott 100 000 E Ft-ot.

Az összeg olyan művészeti, kulturális műhelyek támogatására használható fel, amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak a főváros kulturális életének gazdagításához, ápolják a város kulturális hagyományait, vagy új értéket teremtenek.

I. Pro Cultura Urbis díjak

A Közalapítvány 2000-ben Pro Cultura Urbis Díjat alapított a város kulturális életében kiemelkedő munkát végző személyek és intézmények tevékenységének elismerésére.

A díj mellé a kitüntetettek egy bronz kisplasztikát is kapnak (a város stilizált kulcsát szimbolizáló női alak) Ligeti Erika szobrászművész alkotását. 2003-ban Néray Katalin művészettörténész, Váradi Júlia újságíró, Kaján Tibor karikaturista, valamint az Írók Boltja vezetői és munkatársai vehették át a díjat az Erzsébet téri Gödör Klubban rendezett ünnepélyen.

II. Fotográfiai ösztöndíj

A Közalapítvány 2000-ben a Magyar Fotóriporterek Társaságával együtt hozta létre a Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat, amelynek keretében egy éven keresztül havonta 80 000 Ft összegű ösztöndíjat biztosít egy fotóművész számára „a főváros életének, lakóinak, kulturális értékeinek magas szinten történő megörökítése és bemutatása” céljából.

A zsűri 2003-ban Gárdi Balázs fotóriporternek ítélte oda az ösztöndíjat. Az egyéves periódus végeztével az elkészült műveket kiállítás keretében ismerheti meg a közönség, valamint kiadvány formájában is megjelennek. 30 darab fotó pedig a Közalapítvány tulajdonába kerül.

III. Mecenatúra

A 2003-ban elfogadott közszolgáltatási szerződés 3/a pontja értelmében mecenatúra támogatásban részesült:

1. Önkormányzati és állami struktúrán kívüli szervezetek és intézmények Budapest kulturális hagyományainak ápolása, kulturális értékeinek megőrzése és gyarapítása érdekében kifejtett tevékenységének előmozdításához nyújtott támogatás:

- Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht.

- Magyar Fotográfusok Háza Kht.

- MEO - Kortárs Művészeti Gyűjtemény Kht.

- Fonó Budai Zeneház Kht.

- Zászlóshajó Kft.

- Budapest Music Center Kft.

- Spinóza-Ház Kft.

- TIT Budapesti Planetárium

- Tálemum Kulturális Alapítvány

- Pintér Béla Társulata

- MU Színház Egyesület

- Orkesztika Alapítvány

- Nagy& nagy Galéria Alapítvány

- K. Petrys Kft.

- Titanic Filmjelenlét Alapítvány

2. Folyóiratok támogatása

- 2000 Folyóirat (Mentor Irodalmi Alapítvány)

- Praesens művészeti folyóirat (Praesens Bt.)

- Mozgó Világ (Mozgó Világ Alapítvány)

3. Kiadványok támogatása

- Párhuzamos Archívum (Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dok. és Kutatóintézete Közalapítvány)

- Budapesti Negyed (Budapesti Negyed Alapítvány)

- Ernst Múzeum Kht. kiadványai, katalógusai

- Pro Cultura Urbis fotográfiai ösztöndíjat nyert fotósok képeinek kiadása (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - FSZEK)

- MTI budapesti archívumának közlése (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - FSZEK)

- Nyári Gyula: Úton című könyvének kiadása

- Vajda Júlia monográfia (Balassi Kiadó)

- Pesti Est Súgó különszám (Pesti Est Média Kft.)

4. Egyéb kulturális projektek

- Papp Gábor Zsigmond: Budapest retró - ötrészes film (Bologna Kft.)

- Schiff András portréfilm (Tele-kép Bt.)

- Sinkovits Imre és Gábor Miklós síremléke (Pesti Magyar Színház, illetve Millecentenáriumi Közalapítvány)

Kimutatás a vagyon felhasználásáról (E Ft-ban kifejezve) 2003-ban

Induló tőke 10
Tőkeváltozás 9 716
Tárgyévi eredmény közhasznú bevételből 592
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0
Saját tőke 10 318

Megjegyzés: A tárgyév folyamán kiutalt támogatások elszámolására a következő évi mérleg elszámolása után került sor, így követelésként szerepel a mérlegben.

- Kimutatás a 2003. évben kapott támogatásról:

Fővárosi Önkormányzattól:

3081 E Ft működési támogatás

100 000 E Ft mecenatúra

- A 2003. évben folyósított támogatások

Rádió C Kht. 3 000 000 Ft
Magyar Fotográfusok Háza Kht. 7 000 000 Ft
MEO - Kortárs Művészeti Kht. 7 000 000 Ft
Fonó Budai Zeneház Kht. 7 000 000 Ft
Zászlóshajó Kft. 5 000 000 Ft
Budapest Music Center Kft. 6 000 000 Ft
Ernst Múzeum Kht. 1 000 000 Ft
Bologna Kkt. 1 500 000 Ft
Mentor Irodalmi Alapítvány 2 000 000 Ft
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dok. és Kutatóintézete Közalapítvány 1 000 000 Ft
Budapesti Negyed Alapítvány 2 000 000 Ft
Praesens Bt. 500 000 Ft
TIT Planetárium 5 000 000 Ft
Pintér Béla Társulata 3 000 000 Ft
MU Színház Egyesület 3 000 000 Ft
Orkesztika Alapítvány 1 000 000 Ft
Nagy&nagy Galéria Alapítvány 1 000 000 Ft
K. Petrys Kft. 1 000 000 Ft
Titanic Filmjelenlét Alapítvány 3 000 000 Ft
Mozgó Világ Alapítvány 2 000 000 Ft
FSZEK 5 520 000 Ft
FSZEK 4 800 000 Ft
Nyári Gyula 500 000 Ft
Tele-kép Bt. 1 000 000 Ft
Pesti Magyar Színház 385 000 Ft
Millecentenáriumi Közalapítvány 500 000 Ft
Spinoza-Ház Kft. 1 500 000 Ft
Balassi Kiadó Kft. 500 000 Ft
Pesti Est Média Kft. 500 000 Ft
Ösztöndíj (Vancsó Zoltán + Gárdi Balázs) (240 000 + 720 000) 960 000 Ft
Díj 2 000 000 Ft
ÖSSZESEN 81 165 000 Ft

- A 2002. évben folyósított támogatással 2003. évben elszámolt:

Baltazár Színház Alapítvány 2 000 000 Ft
Krétakör Alapítvány 3 000 000 Ft
Titanic Filmjelenlét Alapítvány 2 000 000 Ft
Csillaghegyi Kulturális Egyesület 2 000 000 Ft
Budapesti Holokauszt Múzeum és Oktatási Központ Kht. 2 000 000 Ft
Mozgó Világ Alapítvány 2 000 000 Ft
Vörösmarty Irodalmi Társaság 2 000 000 Ft
MTA Szociológiai Kutatóintézet 1 000 000 Ft
Nagy Bálint és tsai Építészirodája Kft. 2 000 000 Ft
Fonó Budai Zeneház Kht. 2 000 000 Ft
Sámán Színház 2 000 000 Ft
Reneszánsz Zenei Alapítvány 1 000 000 Ft
Liget Műhely Alapítvány 2 000 000 Ft
1956-os Kutatási és Könyvkiadói Közhasznú Társaság *  540 000 Ft
Magyar Fotográfusok Háza Kht. 2 000 000 Ft
Ösztöndíj (Vancsó Zoltán) 720 000 Ft
ÖSSZESEN 28 260 000 Ft

- A 2003. évben folyósított támogatással 2003. évben elszámolt:

(dőlt hetűvel szerepelnek a részelszámolást benyújtók, szerződéseik 2004-ben járnak le)

Rádió C Kht. 1 350 000 Ft
Magyar Fotográfusok Háza Kht. 7 000 000 Ft
MEO - Kortárs Művészeti Kht. 7 000 000 Ft
Fonó Budai Zeneház Kht. 7 000 000 Ft
Zászlóshajó Kft. 5 000 000 Ft
Bologna Kkt. 1 500 000 Ft
Mentor Irodalmi Alapítvány 2 000 000 Ft
Budapesti Negyed Alapítvány 200 000 Ft
TIT Planetárium 2 283 815 Ft
Pintér Béla Társulata 3 000 000 Ft
MU Színház Egyesület 3 000 000 Ft
Orkesztika Alapítvány 1 000 000 Ft
K. Petrys Kft. 1 000 000 Ft
Titanic Filmjelenlét Alapítvány 3 000 000 Ft
Mozgó Világ Alapítvány 2 000 000 Ft
FSZEK 823 307 Ft
Nyári Gyula 500 000 Ft
Tele-kép Bt. 1 000 000 Ft
Pesti Magyar Színház 385 000 Ft
Spinoza-Ház Kft. 1 500 000 Ft
Balassi Kiadó Kft. 500 000 Ft
Pesti Est Média Kft. 500 000 Ft
Ösztöndíj (Vancsó Zoltán) 240 000 Ft
Díjazottak 2 000 000 Ft
ÖSSZESEN 56 582 122 Ft

A 2003. évben elszámolt támogatások

összesen: 84 842 122 Ft

- 2002. évben folyósított támogatás elszámolására kötelezett:

1956-os Kutatási és Könyvkiadói Közhasznú Társaság 460 000 Ft

- 2003. évben folyósított támogatás elszámolására kötelezett:

(dőlt betűvel szerepelnek a részelszámolást benyújtók, szerződéseik 2004-ben járnak le)

Támogatott Követelés december 31-én
Budapest Music Center Kft. 6 000 000 Ft
Ernst Múzeum Kht. 1 000 000 Ft
Praesens Bt. 500 000 Ft
1956-os Magy. Forradalom Történetének Dok. és Kutatóintézete Közalapítvány 1 000 000 Ft
Rádió C Kht. 1 650 000 Ft
TIT Planetárium 2 716 185 Ft
Nagy & Nagy Galéria Alapítvány 1 000 000 Ft
FSZEK fotóösztöndíjasok sorozat 3 696 693 Ft
FSZEK MTI könyv 4 800 000 Ft
Millecentenáriumi Közalapítvány 500 000 Ft
Ösztöndíj (Gárdi Balázs) 720 000 Ft
ÖSSZESEN 23 582 878 Ft

A 2003. december 31-én fennálló elszámolási kötelezettségek

összesen: 24 042 878 Ft

A 2003. december 31-én fennálló kötelezettségeket az elszámolásra kötelezettek írásban igazolták vissza.

1%-os szja támogatás nem érkezett.

A kuratórium tisztségviselői tiszteletdíjban nem részesültek.

Közalapítványunk a 2003. évben a fenti tevékenységével kívánta a főváros életét, kulturális értékeinek védelmét biztosítani, támogatva új értékek létrehozását.

Victor Máté s. k.
Passuth Krisztina helyett
Dr. Varsányi Gyula s. k.
1 9 6 6 7 7 3 3 9 1 9 9 3 3 1 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2003 év

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezés

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

címe

Keltezés: Budapest, 2004. ápr. 30.

...........................................................
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P. H.

1 9 6 6 7 7 3 3 9 1 9 9 3 3 1 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2003 év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétel
(1+2+3+4+5)
3081 3081
2. 1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás
3. a) alapítótól 3081 3081
4. b) központi költségvetésből
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) Társadalombiztosítástól
7. e) egyéb, ebből 1%
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
10. 4. Tagdíjból származó bevétel
11. 5. Egyéb bevétel 85 33
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
13. C. Összes bevétel (A+B) 3166 3114
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 2457 2522
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2391 2002
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások
17. 3. Értékcsökkenés leírás
18. 4. Egyéb ráfordítás 66 520
19. 5. Pénzügyi művelés ráfordítása
20. 6. Rendkívüli ráfordítások
21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
22. 1. Anyagjellegű ráfordítások
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások
24. 3. Értékcsökkenés leírás
25. 4. Egyéb ráfordítás
26. 5. Pénzügyi művelés ráfordítása
27. 6. Rendkívüli ráfordítások
T1715/Orsz. - 2s - AB Nyomtatvány
1 9 6 6 7 7 3 3 9 1 9 9 3 3 1 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 2003. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektett eszközök (2-5. sorok)
2. I. IMMATERÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 40 155 56 142
7. I. KÉSZETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 28 720 24 043
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 435 32 099
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1+6+11. sor)
40 155 56 142
13. D. Saját tőke 9 726 10 318
14. I. INDULÓ TŐKE JEGYZETT TŐKE 10 10
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS EREDMÉNY 9 007 9 716
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉS TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 709 592
19. VI. TÁRGYÉV EREDMÉNYVÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (22-27. sorok) 30 429 45 824
22. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 30 429 45 824
24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13-20-21-24. sor.)
40 155 56 142
Keltezés: Budapest, 2004. ápr. 30.
............................................................
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
T.1715/Orsz. - 1 - AB Nyomtatvány

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2003. december 31.

1. CÉG- ÉS TEVÉKENYSÉGISMERTETŐ

A Fővárosi Önkormányzat mint alapító a Fővárosi Bíróság 9. Pk. 66.107/2. számú végzésével 1923 sorszám alatt nyilvántartásba vett PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) 1991. május 2-án kelt alapító okirat szerint létesítette. A közalapítvánnyá alakulás időpontja 1999. június 28.

A közalapítvány célja: a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése. A „Pro Cultura Urbis” Díj évenkénti, ünnepélyes eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése és egyedi támogatás adományozása által.

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

2. ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELVEK, ELJÁRÁSOK

A Közalapítvány a számviteli politikájában fogalmazta meg azt, hogy miután csak pénzeszközökkel rendelkezik, azt a bankszámlán kimutatott értékben vezeti, a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány tevékenységének eredményét a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően összeállított közalapítványi egyszerűsített éves beszámolóban (mérleg, eredménykimatatás és kiegészítő melléklet) mutatja be.

A közhasznú besorolással rendelkező alapítványoknak a közhasznú eredménykimatatást is el kell készítenie. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő április 30.

A Számviteli Törvény előírásai szerint kettős könyvvitelt köteles vezetni.

Számviteli alapelvek betartása a törvényi előírásoknak megfelelően a teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés és óvatosság elve kell érvényesüljön.

3. FŐBB MÉRLEGTÉTELEK TARTALMA

3.1 Befektetett eszközök

A Közalapítvány befektetett eszközzel nem rendelkezik.

Immateriális, tárgyi eszköz és befektetett pénzeszköz nincs a Közalapítvány birtokában.

3.2 Forgóeszközök

Készletek nem állnak rendelkezésre.

Követelések számlán tartjuk nyilván a kuratórium döntése alapján kiutalt mecenatúrai támogatásokat elszámolási kötelezettség mellett.

Állománya az alábbi:

2002. évről 56-os Kutató Intézet 460 000 Ft
2003. évről:
Budapest Music Center 6 000 000 Ft
Ernst Múzeum 1 000 000 Ft
Praesens Galéria 500 000 Ft
1956-os Forr. Dokum. Kutató Int. 1 000 000 Ft
Rádió C 1 650 000 Ft
TIT Planetárium 2 716 185 Ft
Nagy B. Építész Galéria 1 000 000 Ft
Főv. Szabó Ervin Könyvtár 3 696 693 Ft
Főv. Szabó Ervin Könyvtár 4 800 000 Ft
Millecentenárium Közalapítvány 500 000 Ft
Ösztöndíj Gárdi Balázs 720 000 Ft
Összesen 24 042 878 Ft

Pénzeszközök

Bankszámlák / elszámolási betétszámlák és elkülönített betétszámlák egyenlege: 32 099 E Ft

Összetétele:

Elszámolási betétszámla 31 178 E Ft
Elkülönített betét 48 E Ft
Elkülönített betét 873 E Ft
Összesen 32 099 E Ft

3.3 Saját tőke

Közalapítvány 592 E Ft mérleg szerinti eredményt ért el.

A saját tőke ezzel az összeggel növekedve 10 318 E Ft-ra emelkedett.

3.4 Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek 45 824 E Ft
- Szállítók állománya
ügyviteli költségek 406 E Ft
- Alapítótól kapott támogatások
2002. évről áthúzódó kötelezettség 30 260 E Ft
2003. évben elszámolásra kapott támogatás +100 000 E Ft
2003. évben elszámolt támogatás összeg -84 842 E Ft
2003. december 31-én fennálló kötelezettség 45 418 E Ft

A Közalapítvány tisztségviselői, tagjai díjazásban, tiszteletdíjban nem részesülnek.

4. EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEINEK VIZSGÁLATA

A Közalapítvány az alapítótól 3081 E Ft összeget kapott működésének biztosítására. A bevétel 33 E Ft banki kamattal együtt 3114 E Ft-ot tett ki.

A Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 2522 E Ft volt.

- Ebből anyagjellegű ráfordítás - dologi kiadásokat, a díjátadás rendezvényköltségeit 655 E Ft összegben tartalmazza, valamint igénybe vett szolgáltatás értéke 1347 E Ft, a könyvelés, könyvvizsgálat és adminisztrációs költségből adódóan.

- Egyéb ráfordítás az ügyviteli szolgáltatások értéke 520 E Ft értékben, amelyből a bankköltség értéke 131 E Ft, és reprezentáció címén 389 E Ft lett elszámolva.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2003. évi eredménye 592 E Ft volt.

Varsányi Gyula s. k.

1 9 6 6 7 7 3 3 9 1 9 9 3 3 1 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2003. év

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezés

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

címe

Keltezés: Budapest, 2004. ápr. 30.

....................................................................
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

P. H.

1 9 6 6 7 7 3 3 9 1 9 9 3 3 1 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2003. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétel (1+2+3+4+5+6) 3 081 3 081
2. 1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás
3. a) alapítótól 3 081 3 081
4. b) központi költségvetésből
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1%....
7. e) 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 85 33
11. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)
12. a) saját termelésű készletek állományváltozása
13. b) saját előállítású eszközök aktívált értéke
14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
15. C. Összes bevétel (+B.) 3 166 3 114
16. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 2 457 2 522
17. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 391 2 002
18. 2. Személyi jellegű ráfordítások
19. 3. Értékcsökkentési leírás
20. 4. Egyéb ráfordítás 66 520
21. 5. Pénzügyi műveletek ráfordítása
22. 6. Rendkívüli ráfordítások
1 9 6 6 7 7 3 3 9 1 9 9 3 3 1 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2003. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
23. E. Vállalkozási tevékenység ráfodításai (1+2+3+4+5+6)
24. 1. Anyagjellegű ráfordítások
25. 2. Személyi jellegű ráfordítások
26. 3. Értékcsökkenési leírás
27. 4. Egyéb ráfordítás
28. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
29. 6. Rendkívüli ráfordítások
30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 2 457 2 522
31. G. Adózás előtti eredménye (B+E.) *  709 592
32. H. Adófizetési kötelezettség
33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H.)
34. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
35. A. Személyi jellegű ráfordítások
36. 1. Bérköltség
37. ebből: - megbízási díjak
38. - tiszteletdíjak
39. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
40. 3. Bérjárulékok
41. B. A szervezet által nyújtott támogatások -78 165
42. ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 78 165

Független könyvvizsgálói jelentés

A PRO CULTURA URBIS Közalapítvány Kuratoriuma részére

Elvégeztük a PRO CULTURA URBIS Közalapítvány 2003. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 56 142 E Ft, a saját tőke 10 318 E Ft, - valamint a 2003. üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyeket a Közalapítvány 2003. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak és a közhasznú jelentésnek az elkészítése a Kuratorium felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznú jelentés és a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A Könyvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a közhasznú egyszerűsített éves, beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, valamint a mérleg és az eredménykimutatás nyitó adatainak vizsgálatát. E mellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a Kuratórium lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. A közhasznú jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, nem a Közalapítvány auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során a PRO CULTURA URBIS Közalapítvány 2003. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Közalapítvány 2003. december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznú jelentés a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2004. május 10.

................................................................
Bernath János igazgató
EX ASSE Rt.
1027 Budapest, Fő u. 71. II/1.
MKVK: sz.: JT 000118
................................................................
Őriné Végh Mária
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK: sz.: 0001295

  Vissza az oldal tetejére