A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány

2003. évi közhasznúsági jelentése * 

Közhasznú minősítés: Kiemelkedően közhasznú szervezet Nyilvántartási száma: 8512

Egyéb szervezet megnevezése:

Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

1081 Budapest, Tolnai L. u. 4-10.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 2003. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
módos.
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 0 0 0
2 I. IMMATERÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök(6-9. sorok) 4539 0 2563
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4539 2563
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 8
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10. sor) 4547 0 2563
13 D. Saját tőke (13-18. sorok) 3326 0 2400
14 I. INDULÓ TŐKE 5000 5000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -1674
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -1674 -926
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek(21-23. sorok) 971 0 163
22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 971 163
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 250
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(12+19+20+24. sor)
4547 0 2563

Budapest, 2004. 05. 12

alapítvány képviselője


  Vissza az oldal tetejére