A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú rendezvények, rendezvénysorozatok és garantált programok 2005. évi támogatására * 

A pályázat célja:

- az elmúlt években hagyományteremtő jelleggel, sikeresen megrendezett turisztikai programok fenntartása, népszerűsítésének segítése, kiterjedt reklámkampánnyal célzott vendégkör vonzása Budapestre

- új turisztikai programok létrejöttének támogatása

- a 2005. évi programok jobb előkészítésének segítése

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre

- Nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások (gazdálkodó szervezetek), melyek intézményi tevékenységükből eredően az esemény gazdái, vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.

- A pályázathoz kérjük csatolni a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény, önkormányzat esetében a közgyűlés határozatának, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.

2. A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes (számlákkal igazolt) elszámolást adni.

3. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- Az elbírálás során előnyt élveznek a turisztikai garantált programok

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében, a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.

- A támogatási összeg a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációját követően kerülhet átutalásra.

4. A pályázat tartalmi követelményei:

A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

A pályázott program előkészítettségi szintjét (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell.

A pályázó kötelezettségvállalása, miszerint a pályázott program megvalósításához szükséges pénzeszközök 50%-a saját forrásból és szponzori bevételekből rendelkezésre áll. Az erre vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot kérjük csatolni!

Nem tekinthető saját forrásnak a különböző állami pénzalapokból elnyert támogatás!

5. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, 1 (egy) eredeti példányban és egy számítógépes lemezen.

Az adatlap formanyomtatványa hozzáférhető az Internet - „BudapestPortal” helyen, az alábbi elérési módon: http://www.budapest.hu-PÁLYÁZATOK-Fővárosi Idegenforgalmi Alap címszó alatt. A részletes pályázati kiírás átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, cím: Budapest V. ker., Károly körút 28.

6. A pályázat benyújtásának módja

- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház u. 9-11.

- A borítékon kérjük feltüntetni:

„Fővárosi Idegenforgalmi Alap - 2005. évi rendezvény pályázat”

A Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton küldött pályázatot elfogadni nem áll módunkban.

7. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: folyamatos, végső határidő:

2004. december 31. - 24.00 óra

A Bizottság a pályázatokról a végső határidőt követő 60 napon belül dönt.

8. További információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890., e-mail: tothgy@budapest.hu


  Vissza az oldal tetejére