A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

a „Terítéken a magyar konyha” programsorozat 2005. évi támogatására * 

A pályázat célja:

- A magyar gasztronómia és tradíciók népszerűsítése a Budapestre látogató turisták körében étel- és italbemutatók rendezésével, valamint reprezentatív, többnyelvű étlap készítésével, mely tartalmazza az étel összetevőit és az ételkészítés módját is.

- Lehetőség szerint hazai alapanyagból készített hagyományos magyar ételek és italok bemutatása a főváros éttermeiben vagy szabadtéri rendezvények keretében.

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre

- Elsősorban éttermek, melyek vállalják étel- és italbemutatók rendezését, azok népszerűsítését. A támogatás címzettje a befogadó étterem vagy a szabadtéri program lebonyolítását vállaló intézmény, nonprofit szervezet, vállalkozás.

- A pályázathoz csatolni kell a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény, önkormányzat esetében a közgyűlés határozatának hiteles másolatát, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás eredeti példányát és az együttműködési szerződést.

2. A támogatás

- jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli.

- felhasználási célja: a szervezéssel kapcsolatos dologi kiadások és/vagy a rendezvény népszerűsítése.

- összege: maximum 3000 ezer forint programonként.

A támogatás felhasználásáról tételes (számlákkal igazolt) elszámolást kell adni.

3. A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

- Egy pályázatban minimum egyhetes gasztronómiai bemutatót és a hozzá kapcsolódó többnyelvű étlap és recept elkészítését kell vállalni.

- A program előkészítettségét és a meghívott ételkészítőkkel történő együttműködést (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell.

- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a program megvalósításához szükséges technikai eszközök, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, 1 (egy) eredeti példányban és egy számítógépes lemezen.

Az adatlap formanyomtatványa és a felhívás szövege hozzáférhető az internet - „BudapestPortal” helyen, az alábbi elérési módon: http://www.budapest.hu - PÁLYÁZATOK - Fővárosi Idegenforgalmi Alap címszó alatt.

Nyomtatott formában átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, cím: Budapest V. ker., Károly körút 28.

5. A pályázat benyújtásának módja:

- Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház u. 9-11.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Fővárosi Idegenforgalmi Alap - 2005. évi gasztronómiai pályázat”

A Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton küldött pályázatot elfogadni nem áll módunkban.

6. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: folyamatos, a végső határidő:

2005. március 14., 24 óra

A Bizottság a pályázatokról a végső határidőt követő 60 napon belül dönt.

7. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.

- A támogatási összeg a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadását követően kerülhet átutalásra.

8. További információ:

Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

Telefon: 327-1098, 327-1214

Fax: 327-1890

E-mail: tothgy@budapest.hu


  Vissza az oldal tetejére